Søk


Velg språkDitt søk på "frister" ga 21 treff

Avgrens til:
Registrering innen årsskiftet
https://www.brreg.no/nyheter/registrering-innen-arsskiftet/
Frist for registrering innen årsskiftet av vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling er at vi har mottat meldingen innen 20. oktober.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Frist for årsregnskapet
https://www.brreg.no/nyhet/frist-for-arsregnskapet/

Send årsregnskapet for regnskapsåret 2019 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Når blir saken min behandlet?
https://www.brreg.no/bedrift/nar-blir-saken-min-behandlet/

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Informasjon om våre produkter
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/bestille-produkter/informasjon-om-vare-produkter/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Flere leverer regnskap
https://www.brreg.no/nyhet/faerre-unnlater-a-levere-regnskap/

1 586 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Tvangsoppløsning
https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/tvangsopplosning/
Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen, kan dette føre til tvangsoppløsning.
Send inn årsregnskapet tidlig til Regnskapsregisteret
https://www.brreg.no/nyhet/send-inn-arsregnskapet-tidlig-til-regnskapsregisteret/

Send komplett årsregnskap for regnskapsåret 2017 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Finansforetak
https://www.brreg.no/bedrift/finansforetak/
Flere organisasjonsformer kan være finansforetak. Et finansforetak må ha konsesjon fra Finanstilsynet for å drive som finansforetak.
Partiregisteret
https://www.brreg.no/nn/lag-og-foreining/partiregisteret/
For at registrerte opplysningar skal få verknad for valet, må Partiregisteret ha motteke og journalført meldinga innan 2. januar i valåret.
The Register of Political Parties
https://www.brreg.no/en/associations-2/the-register-of-political-parties/
The Register of Political parties, register a new party.
Personvernerklæring
https://www.brreg.no/personvernerklaering/
Vår personvernerklæring gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse blir behandlet og hvilke rettigheter du har.
Kompensasjonsordningen er åpen
https://www.brreg.no/nyhet/kompensasjonsordningen-er-apen/

Nå kan du sende inn søknad om tilskudd i den nye kompensasjonsordningen for næringslivet.

Vi behandler saken
https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/tingsrettslig-sameie-steg-for-steg/vi-behandler-saken/
Om Gjeldsordningsregisteret
https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-gjeldsordningsregisteret/
Gjeldsordningsregisteret inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger.
Informasjon om produkta våre
https://www.brreg.no/nn/produkt-og-tenester/bestille-produkt/informasjon-om-produkta-vare/
Her finn du informasjon om produkta våre. I nettbutikken kan du bestille produkt på alle selskap, mens du i Altinn må ha tilgang til selskap for å bestille.
Information about our products
https://www.brreg.no/en/products-and-services-2/order-products/information-about-our-products/
Her finner du informasjon om produkter. I nettbutikken kan du bestille produkter på alle selskap, mens du i Altinn kan bestille på de du har rettigheter for
Ny kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene
https://www.brreg.no/nyhet/ny-kompensasjonsordning-for-utgifter-til-innreisekarantene/

10. mai åpner ordningen som skal kompensere virksomhetene for kostnader de har hatt for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene.

Tvangsoppløysing
https://www.brreg.no/nn/innsending-av-arsrekneskap/tvangsopploysing/
Om komplett årsrekneskap ikkje er sendt til Rekneskapsregisteret seinast 6 månader etter innsendingsfristen, kan dette føre til tvangsoppløysing.
Compulsory dissolution
https://www.brreg.no/en/submission-of-annual-accounts/compulsory-dissolution/
If the complete annual accounts have not been submitted within 6 months after the submission deadline, this may lead to compulsory liquidation.
Kunngjøringer fra Konkursregisteret
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer/kunngjoringer-fra-konkursregisteret/
Kunngjøringer fra Konkursregisteret omfatter beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.