Om oss

Sist oppdatert: 12. oktober 2016.

Brønnøysundregistera er ein etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driv også register og tenester for andre departement.

Vi gjer informasjon best mogleg tilgjengeleg for deg på nett, og sørgjer for at data blir delt enkelt i det offentlege.