Jegerregisteret

Sist oppdatert: 22. februar 2017.

Her kan du finne ut hvilke opplysninger som er registrert på deg i Jegerregisteret, betale jegeravgift og bestille jegeravgiftskort.

Hvis du logger deg inn på Dine opplysninger i Jegerregisteret, finner du en oversikt over alle opplysninger som er registrert på deg. Nedenfor finner du en oversikt over ofte stilte spørmål.

Spørsmål om jergernummer

Hvordan får jeg tildelt et jegernummer?

Du vil automatisk få tildelt jegernummer og bli registrert i Jegerregisteret når du har bestått jegerprøven. Hvis du er fast bosatt i et annet land, kan du bli registrert i Jegerregisteret og få tildelt jegernummer. Du må da dokumentere at du fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i landet der du bor.

Jeg har glemt jegernummeret mitt. Hvor finner jeg dette?

Jegernummeret står på jegeravgiftskortet ditt. Du kan finne dette ved å logge inn på Dine opplysninger i Jegerregisteret.

Spørsmål om jegeravgift og betaling

Hvem må betale jegeravgiften?

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må betale jegeravgift. Jegeravgiften gjelder for et helt jaktår (1. april til 31. mars). Dette gir ikke jaktrett på noe område. Du må også ha tillatelse fra grunneier for å drive lovlig jakt.

Hvor mye koster det?
Jegeravgift og priser for inneværende jaktår 
Jegeravgift – alt viltkr. 400
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villreinkr. 316
Tilleggsavgift for elg, hjort og villreinkr. 84
Ekstra kort (duplikat)kr. 64
Tilleggsavgift for manglende fangstrapporteringkr. 195
Jeg skal ikke jakte i år. Må jeg da betale?

Nei. Hvis du har fått tilsendt faktura fra oss, kan du se bort fra denne.

Jeg har ikke betalt jegeravgiften, blir jeg da slettet fra Jegerregisteret?

Nei, du blir ikke slettet fra Jegerregisteret selv om du ikke betaler jegeravgiften.

Hvis du ikke har betalt jegeravgiften de tre siste årene, får du status som passiv jeger. Det betyr at du ikke lenger automatisk får tilsendt jegeravgiftskort. Ønsker du nytt kort, kan du selv bestille dette på vår nettside. Du trenger ikke gå opp til ny jegerprøve.

Hva gjør jeg når jeg har betalt feil beløp eller betalt flere ganger?

Send e-post til jegerregisteret@brreg.no. Oppgi jegernummer, kontonummer og forklaring på hva som er betalt.

Må jeg betale jegeravgift under opplæringsjakt?

Nei, da er du fritatt fra å betale jegeravgiften.

Spørsmål om jegeravgiftskort

Hvordan får jeg et nytt jegeravgiftskort?

Du kan bestille jegeravgiftskort på vår nettside. Kortet blir sendt ut første virkedag etter bestilling. Vi sender kortet til adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Hvis du har mistet jegeravgiftskortet og bestiller et nytt, må du betale en tilleggsavgift.

Jeg har ikke mottatt jegeravgiftskort, hva kan være årsaken til dette?

Vi sender kortet til din folkeregistrerte adresse. Hvis du har flyttet, må du melde adresseendring til Folkeregisteret.

Hvis du benytter postboks eller studentadresse, må du melde fra om dette til Jegerregisteret. Send da en e-post til jegerregisteret@brreg.no. Oppgi jegernummeret og eventuelt tidsrommet for adresseendringen.

Har du eFaktura-avtale med Jegerregisteret, vil du ikke motta jegeravgiftskort i posten ved hovedutsendelsen. Kvittert jegeravgiftskort blir da sendt ut fortløpende etter at betaling er registrert. Sjekk at du velger riktig beløp før du godkjenner faktura.

Når blir jegeravgiftskort sendt ut?

Jegeravgiftskortene blir sendt ut i siste halvdel av mars. Hvis du har betalt jegeravgift i løpet av de tre siste årene, skal du ha mottatt kortet innen 1. april, med mindre du har eFaktura-avtale.

Jeg har nettopp bestått jegerprøven, når får jeg tilsendt jegeravgiftskort?

Hvis du har fylt 16 å, sender vi jegeravgiftskort til din adresse i Folkeregisteret så snart bestått jegerprøve er registrert hos oss.

Hvis du har bestått jegerprøven, men ennå ikke har fylt 16 år, vil du motta jegeravgiftskortet for første gang i slutten av mars det året du fyller 16 år.

Spørsmål om fangstrapport

Må jeg sende inn fangstrapport selv om jeg ikke har vært på jakt?

Ja, hvis du har betalt jegeravgiften, må du rapportere jakt og fangstutbytte. Fristen for rapportering er 1.mai.

Dette kommer i tillegg til rapportering til grunneier, fjellstyre eller andre (for eksempel Statskog, eller Finnmarkseiendommen).

Hvis du ikke har sendt inn rapport innen 1. mai, må du betale en tilleggsavgift.

Tilleggsavgiften vil bli lagt til ved betaling av neste års jegeravgift.

 

Hvordan rapporterer jeg jakt og fangstutbytte?

Du kan rapportere jakt og fangstutbytte ved å bruke rapportskjemaet du mottar sammen med jegeravgiftskortet i hovedutsendelsen, eller ved å logge deg inn på www.jakt.ssb.no.

Logo Jegerregisteret