Innsending av årsregnskap

Sist oppdatert: 23. januar 2018 .

Alle innsendingspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli.

Det er ikke mulig å få utsatt fristen for innsending.

Hvis enheten ikke overholder fristen, vil du få et gebyr som kan bli 58 760 kroner.

Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i innboksen i Altinn og på e-post.

Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr.

Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til innsending av skattemelding til Skatteetaten.