Innsending av årsregnskap

Sist oppdatert: 3. januar 2017.

Du sender inn årsregnskapet på Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn. Alle innsendingspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli. Det er ikke mulig å få utsatt fristen for innsending.

Hvis enheten ikke overholder fristen, vil du få et gebyr som kan bli 54 548 kroner.

Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i meldingsboksen i Altinn og på e-post.

Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr.

Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til innsending av selvangivelse til Skatteetaten.