Innsending av årsregnskap

Sist oppdatert: 18. januar 2019 .

Alle innsendingspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli. Det er ikke mulig å få lengre frist.

Hvis enheten ikke overholder fristen, vil du få et gebyr som kan bli 59 800 kroner.

Når du har sendt inn årsregnskapet, vil du få tilbakemelding i innboksen i Altinn og på e-post.

Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr.

Du må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret i tillegg til skattemelding som du sender til Skatteetaten.