Søk


Velg språkTvangsoppløsning

Sist oppdatert: 22. juli 2021.

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen, kan dette føre til tvangsoppløsning.

Tingretten kan i slike tilfeller tvangsoppløse følgende foretak:

  • aksjeselskap
  • allmennaksjeselskap
  • boligbyggelag
  • samvirkeforetak
  • europeiske foretak

Regnskapsregisteret legger ut melding i Altinn, og dere får ny frist på 1 måned for å levere komplett årsregnskap. Hvis dere ikke overholder fristen, kunngjør vi navnene på foretakene som ikke har oppfylt innsendingsplikten. I kunngjøringen får dere ny frist på 4 uker.

Tingretten tvangsoppløser foretakene

Hvis dere heller ikke overholder fristen i kunngjøringen, informerer vi de lokale tingrettene om at de skal tvangsoppløse foretakene. Tingretten tvangsoppløser foretakene uten flere varsler.

Vi kan ikke gi lengre frist, og dere må betale forsinkelsesgebyret.

Hvis dere sender komplett årsregnskap til oss etter at vi har informert tingretten, orienterer vi tingretten om dette.

Har dere spørsmål om lengre frister og tilbakelevering av tvangsoppløsningsbo, må dere ta kontakt med tingretten.