Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tvangsoppløsning

Sist oppdatert: 10. april 2019 .

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen, kan dette føre til tvangsoppløsning.

Tingretten kan i slike tilfeller tvangsoppløse følgende enheter:

  • Aksjeselskap
  • Allmennaksjeselskap
  • Boligbyggelag
  • Samvirkeforetak
  • Europeiske foretak

Regnskapsregisteret legger ut melding i Altinn, og gir dere ny frist på 1 måned for å levere komplett årsregnskap. Hvis dere ikke overholder fristen, kunngjør vi navnene på de enhetene som ikke har oppfylt innsendingsplikten. I kunngjøringen får dere ny frist på 4 uker.

Tingretten tvangsoppløser enhetene

Hvis dere heller ikke overholder fristen i kunngjøringen, informerer vi de lokale tingrettene om at de skal tvangsoppløse enhetene. Tingretten tvangsoppløser enhetene uten flere varsler.

Vi kan ikke gi lengre frist, og dere må betale forsinkelsesgebyret.

Hvis dere sender inn komplett årsregnskap til oss etter at vi har informert tingretten, orienterer vi tingretten om dette.

Har dere spørsmål om lengre frister og tilbakelevering av tvangsoppløsningsbo, må dere ta kontakt med tingretten.