Søk


Velg språkNår blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 08.07.2024
Endring* 26.06.2024
Oppløsning 01.07.2024
Sletting 18.07.2024
Fravalg av revisjon 29.06.2024
Beslutning om fusjon og fisjon 28.06.2024
Gjennomføring av fusjon og fisjon 04.07.2024
Beslutning om kapitalnedsettelse 28.06.2024
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 29.06.2024
Kapitalforhøyelse 28.06.2024
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringer 01.07.2024

* «Endring» består av mange ulike typer endringer, som av flere årsaker kan ha ulik saksbehandlingstid. Datoen som er oppgitt gjelder for den eldste endringsmeldingen som ikke er behandlet.

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak Dato
Alle registreringer 04.07.2024
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 03.07.2024
Oppløsning 28.06.2024
Sletting 28.06.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening Dato
Nyregistrering 17.07.2024
Endring 28.06.2024
Sletting 17.07.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag Dato
Nyregistrering 19.07.2024
Endring og sletting 28.06.2024
Samvirkeforetak (SA) Dato
Nyregistrering 17.07.2024
Endring og sletting 24.06.2024
Eierseksjonssameie Dato
Alle registreringer 28.06.2024
Tingsrettslig sameie Dato
Alle registreringer 25.06.2024
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringer 15.07.2024
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) Dato
Alle registreringer 27.06.2024
Nyregistrering i Foretaksregisteret blir tatt til behandling innen 10 arbeidsdager.
Øvrige organisasjonsformer Dato
Alle registreringer 20.06.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret Dato
Alle registreringer 25.06.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret
Pantedokumenter Dato
Sendt inn digitalt - svar umiddelbart*
Sendt inn i posten - svar etter ca. en uke

*Har du sendt saken din digitalt, men ikke fått svar ennå? Da er den sendt til manuell kontroll og du kan forvente svar innen ca. en uke.

Årsregnskap og mellombalanse
Regnskapsregisteret Dato
Årsregnskapene vi behandler nå kom inn til oss 27.06.2024
Mellombalanser har saksbehandlingstid på 2-3 arbeidsdager

Noen årsregnskap blir behandlet maskinelt og har kortere saksbehandlingstid. Disse er ikke med i denne oversikten.

Søknader og klager - forsinkelsesgebyr

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret Dato
Søknad om ettergivelse 30.01.2024
Klage på avslått søknad 10.04.2024

Dere må betale forsinkelsesgebyret selv om søknad eller klage er under behandling.

For spørsmål om nedbetaling eller utsettelse, kontakt Statens innkrevingssentral.