Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Maskinell saksbehandling

Sist oppdatert: 19. november 2019 .

Stadig flere av endringene du sender til oss blir registrert maskinelt.

Sender du inn en endring på for eksempel daglig leder eller regnskapsfører, via Samordnet registermelding, blir dette automatisk registrert i Enhets- og Foretaksregisteret. Enkelte endringer i Frivillighetsregisteret blir også registrert automatisk.

Du får svar innen en time, og når endringen er registrert mottar du oppdatert registerutskrift og eventuell firmaattest.

Disse endringene blir behandlet maskinelt

Endringer i Enhets- og Foretaksregisteret:

 • regnskapsfører
 • daglig leder
 • kontaktperson
 • forretningsfører
 • revisors fratreden
 • styrefratreden
 • signatur
 • prokura
 • forretningsadresse
 • postadresse
 • e-postadresse
 • hjemmeside
 • telefon
 • mobiltelefon
 • telefaks
 • ansatte
 • målform
 • sletting av enkeltpersonforetak
 • gjennomføring av fusjon mellom mor/datterselskap
 • gjennomføring av fusjon mellom selskap eid av samme eier

Hvis du sender inn flere meldinger om gjennomføring av fusjoner på samme dag, vil kun den første gå til maskinell behandling.

Endringer i Frivillighetsregisteret:

 • Ønsker ikke at vedtektene skal være registrert.
 • Registrering av nytt eller endring av kontonummer.
 • Kontonummer utgår for de som ikke deltar i grasrotordningen.
 • Ønsker ikke deltakelse i Grasrotandelen.

Hvis du ikke får svar innen en time

Det finnes noen få områder der vi ikke behandler enkle meldinger maskinelt, for eksempel når endringsmeldingen inneholder et vedlegg. Det kan også være hvis du har sendt inn en annen melding som ligger til behandling hos oss, eller hvis det er mangler knyttet til saken. Ved melding om gjennomføring av fusjon vil du ikke motta svar innen en time.

De fleste som sender inn meldinger som blir behandlet maskinelt, vil få svar innen en time. Vi har imidlertid systemoppdateringer i løpet av døgnet som kan påvirke hvor raskt du får svar. Det betyr for eksempel at hvis du sender inn lørdag ettermiddag, må du vente til mandag før du får svar. I andre tilfeller kan det være at saken har gått til manuell behandling hos en saksbehandler, da kan du sjekke saksbehandlingstidene våre her.