Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Jobb hos oss

Sist oppdatert: 15. juni 2021.

Vil du jobbe på en spennende arbeidsplass med mange jobbmuligheter og varierte arbeidsoppgaver? Velkommen til oss!

Ledige stillinger

Stillingstittel Arbeidssted Søknadsfrist

Les mer om oss og området:

Hvem søker vi?

Vi søker etter personer som vil være med på utviklingen av digitale tjenester som forenkler dialogen med det offentlige for privatpersoner og virksomheter. Vi lager digitale løsninger som gjør det enklere for alle å forholde seg til det offentlige. Til dette trenger vi ulik kompetanse, for eksempel:

 • IT-kompetanse innenfor systemutvikling, drift og forvaltning, sikkerhet og test
 • Forvaltningsinformatikk, informasjonsforvaltning
 • Arkitektur (eks; virksomhetsarkitektur, forretningsarkitektur, teknisk arkitektur, løsningsarkitektur)
 • Visuell kommunikasjon, UX-design, interaksjonsdesign, tjenestedesign
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • Juss
 • Samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statsvitenskap

Brønnøysundregistrene har også lærlingeplasser innenfor kontorfag og ikt.

Hvordan søke?

Når du søker er det viktig at du forteller noe om deg selv, hvorfor du har lyst å jobbe hos oss og hvilken motivasjon du har for stillingen. Det er også viktig at du legger ved relevante vitnemål og attester til søknaden din. Alle som blir kalt inn til intervju blir bedt om å ta med originale vitnemål og attester eller bekreftede kopier.

Ta vare på stillingsutlysningen. Når søknadsfristen er gått ut, forsvinner utlysningsteksten fra nettet.

Tilbakemelding

Straks du har søkt på en stilling hos oss, får du en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Først når ansettelsesprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt og hvem som har fått den.

Offentlig søkerliste
Vi utarbeider en offentlig søkerliste. Den gir informasjon om navn, kjønn, bostedskommune og alder på alle søkere på stillingen. Det er svært strenge krav for å slippe å være med på en slik liste. Ønsker du at navnet ditt ikke skal føres opp på listen, må du krysse av og begrunne dette når du søker. Dersom vi ikke kan godta ønsket ditt, har du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Utvidet søkerliste

Alle søkere har rett til å be om innsyn i utvidet søkerliste. Den inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne på stillingen. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. Utvidet søkerliste blir kun gjort tilgjengelig for søkere på stillingen.

Registrer din CV
Du kan legge inn CV-en din i CV-databasen vår. Når du har registrert CV-en din, kan du også abonnere på stillingsutlysninger. Varsel om stillinger vil da bli sendt deg på e-post.

Studenter og nyutdannede

IT-trainee – Kandidat Helgeland

Vi samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland om traineestillinger innen IT systemutvikling, gjennom traineeprogrammet Kandidat Helgeland.

For å være kvalifisert til å søke må du ha bachelor- eller mastergrad fra universitet/høyskole, ikke ha mer enn tre års relevant arbeidserfaring etter endt studie, og ikke være eldre enn 32 år. Søknadsfristen er 1. mars.

Sommerjobber for IT- og jusstudenter

IT-studenter

Hver sommer tar vi inn to IT studenter som har fullført minimum andre året av en bachelorutdanning eller tredjeåret i en masterutdanning. Som student får du interessante og relevante utviklingsoppgaver hvor du blir satt sammen med erfarne utviklere som veileder og jobber sammen med deg i team. Oppgavene løses ved bruk av moderne teknologi.

Jus-studenter

Hver sommer tar vi inn to jusstudenter som har fullført tredje avdeling av en master i rettsvitenskap.

Du får jobbe med reelle juridiske problemstillinger, og intern og ekstern juridisk rådgiving innenfor Brønnøysundregistrenes juridiske fagområder.

Vi er behjelpelig med å skaffe bolig under oppholdet for utenbys søkere, og husleie og reiseutgifter tur/retur Brønnøysund – studiested dekkes av oss.

Bachelor-/masteroppgave

Skal du skrive bachelor-/masteroppgaver? Brønnøysundregistrene kan ha flere aktuelle tema å skrive om, f.eks innen;

 • IT/IKT
 • PR, medievitenskap, journalistikk, samfunns- og statsvitenskap, kommunikasjon
 • Interaksjonsdesign
 • Kundeservice, marked, forretningsstrategi e.l.
 • Samfunnsgeografi, samfunnsvitenskap,
 • HR, personaladministrasjon, administrasjon og ledelse

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med ann.johnsen@brreg.no eller kari.tveramo@brreg.no

Møt oss på stand

Vi er til stede på karriere- og rekrutteringsdager på utdanningsinstitusjoner over hele landet. Vil du vite mer om arbeidsplassen vår, jobbmuligheter, de faglige utfordringene våre og hva vi kan tilby, så kom og snakk med oss.

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr deg en jobb i et utfordrende fagmiljø, hvor du blant annet kan bidra til forenklingsarbeidet som kommer hele Norge til gode. Du kan bidra med din kompetanse innenfor mange spennende og utviklende fagområder, og får ta del i et godt og kollegialt arbeidsmiljø.

Ansattegoder

Gunstig arbeidstidsordning
Vi tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Vi har sommertid (kl 8-15) fra 15. mai til 14. september.

Permisjon
Vi har gode ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner, med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjons- og forsikringsordning
Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og nyter godt av de avtaler og goder som følger av medlemskapet. Dette er en av de beste pensjonsordningene i Norge, og det blir trukket to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Du er også forsikret gjennom Statens pensjonskasses  gruppelivs- og yrkesskadeforsikring. Det betyr at du som ansatt er forsikret hvis du blir utsatt for en yrkesskade eller får en yrkessykdom. Dine nærmeste er også forsikret ved at det blir utbetalt et engangsbeløp hvis du dør.

Lånemuligheter
Gjennom medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Du kan også få kortsiktige lønnslån ved Brønnøysundregistrene hvis du skulle ha behov for det.

Trimrom/badstu
I lokalene i Brønnøysund har du tilgang til gratis trimrom og badstu.

Velferdskomite/bedriftsidrettslag
Vi har en aktiv velferdskomite som arrangerer ulike aktiviteter i løpet av året, enten i arbeidstida eller på fritida, for eksempel grill-lunsj på sommeren, julebord, quiz, skiturer til Sverige eller egne tiltak for nyansatte.

Bedriftsidrettslaget har ulike aktiviteter, blant annet innebandy, fotball og svømming.

Hjelp til å finne bolig/flyttegodtgjørelse
Hvis du som nyansatt trenger bolig, kan vi hjelpe deg å finne dette.

I visse tilfeller kan vi også gi flyttegodtgjørelse, ta kontakt med tilsetting@brreg.no ved spørsmål om dette.

Arrangement for nyansatte
Vi har flere tiltak for å få nyansatte til å trives hos oss, bl.a et årlig arrangement for nyansatte. Velferdskomiteen har også aktiviteter for nyansatte.

Utviklingsmuligheter
God kompetanseutvikling og læring er et sentralt for at BR skal ha den nødvendige kompetansen for å nå både kortsiktige og langsiktige mål. Kompetanse og læring er derfor et sentralt satsningsområde i vår overordnede personalstrategi. Målet er at vi skal ha riktig kompetanse på rett sted slik at våre medarbeidere kan levere både på kvalitet, effektivitet og innovasjon.

Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver bidrar til god faglig læring og for oss er kunnskapsdeling i det daglige arbeidet en viktig suksessfaktor. Samtidig har vi gode ordninger for kompetanseutvikling, både i forhold til prosjektarbeid og deltakelse på kurs- og seminarer.

Stipendordning
Vi har en meget god stipendordning der ansatte kan søke om økonomisk støtte til etter- og videreutdanning. Det statlige regelverket gir også mulighet for å ta ut studiedager med lønn i forbindelse med utdanning.

Bo i Brønnøysund

Brønnøysund er en hyggelig kystby midt i Norge, helt sør på naturskjønne Helgeland. Det er kort vei til fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Byen har gode kommunikasjoner med flere flyavganger, blant annet direkte til og fra Oslo og Trondheim.

Jente i kajakk. Foto: torgneseiendom.no

Skjærgården på Sør-Helgeland gir rike rekreasjonsmoglegheiter. Foto: torgneseiendom.no

Har du barn, er god barnehagedekning og et godt skoletilbud viktig. I Brønnøy kommune er det et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. Brønnøy kommune har god barnehagedekning, du kan lese mer om dette på kommunens nettside.

Andre goder ved å bo og arbeide i Brønnøy:

Her finner du gode historier om å leve og jobbe på Helgeland.

Følg oss på LinkedIn og få med deg nyheter og ledige stillinger hos oss.