Søk


Velg språkTilgjengelighetserklæringer

Sist oppdatert: 1. februar 2024.

Vi har laget tilgjengelighetserklæringer for de ulike tjenestene på brreg.no og i andre kanaler.

Tilgjengelighetserklæring for brreg.no og tjenester uten egen erklæring
Vi prioriterer brukskvalitet høyt
Vi tar ansvar for brukerne
Vi lytter, analyserer og forbedrer
Vi skriver klart og handlingsrettet
De digitale tjenestene våre er tilgjengelige for alle