Tinglysing

Sist oppdatert: 4. oktober 2017 .

I Norge kan man tinglyse pant og andre rettigheter i Løsøreregisteret og andre tinglysingsregistre.

I Norge er det enklere for næringslivet å sikre seg lån til nye investeringer med sikkerhet i eksisterende verdier enn i de fleste andre land. Det skyldes vår helt spesielle ordning med tinglysing av pant og andre rettigheter i Løsøreregisteret og andre tinglysingsregistre.

Tinglysing av rettigheter i løsøre skjer i Løsøreregisteret, og medfører at rettigheten blir registrert som heftelse på den personen eller det foretaket som pantekravet retter seg mot.

Pant og andre rettigheter i akvakulturtillatelser tinglyses i Akvakulturregisteret. Akvakulturregisteret er et realregister, og tinglysing skjer på tillatelsesnummeret.

I tillegg tinglyses ektepakter, åpning av gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger.

Tinglysinger er offentlige, det vil si at alle kan få opplysninger om de heftelsene som er registrert.