Søk


Velg språkEktepakt

Sist oppdatert: 8. november 2023.

I vår veileder kan du se hvordan du går frem for å tinglyse en ektepakt.

Hvor finner jeg skjema for ektepakt?
Vi trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, hva gjør vi?
Hva gjør vi når en eller begge ikke har norsk fødselsnummer?
Vi vil tinglyse ektepakten, hvor skal vi sende skjemaet?
Vi har skrevet feil seksjons-, gårds- eller bruksnummer for eiendom i ektepakten, hva gjør vi?
Hva er pålagt særeie?
Ektepakten er nektet tinglyst på grunn av feil fødselsnummer, hva gjør vi?
Koster det noe å tinglyse en ektepakt?
Må vi ha testament i tillegg til ektepakt for det som gjelder arv?
Er ektepakten gyldig i andre land?
Hvor lang er saksbehandlingstiden?
Vi er skilt, hvorfor er ikke ektepakten slettet?
Hvordan endrer eller opphever vi ektepakten?
Vi vil ikke ha særeie lenger, kan vi slette ektepakten?
Hvordan kan jeg finne ut om noen har tinglyst en ektepakt?
Hvordan får jeg vite innholdet i ektepakten?