Søk


Velg språkEktepakt

Sist oppdatert: 4. september 2021.

I vår veileder kan du se hvordan du går frem for å tinglyse en ektepakt.

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om ektepakt.

Spørsmål om skjema

Hvor finner jeg skjema for ektepakt?

Her finner du skjema for å tinglyse ektepakt. Vær oppmerksom på at det finnes egne skjema for ektefeller, og for registrerte partnere.

Pass på at alle sidene i skjemaet har underskriftsfelt.

Vi trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, hva gjør vi?

Dere kan lese om dette i ektepaktveilederen vår. Der viser vi steg for steg hvordan dere fyller ut skjemaet.

Trenger dere råd og veiledning utover dette, bør dere ta kontakt med en advokat. Vi gir ikke råd om hvordan dere kan fordele verdiene i ektepakten.

Hva gjør vi når en eller begge ikke har norsk fødselsnummer?

Dere må da sende søknad om å få tildelt d-nummer sammen med ektepaktskjemaet.

I søknadsskjemaet står det hvilken dokumentasjon dere må legge ved og hvem som kan bekrefte kopi av legitimasjonen.

Hva er kundenummeret mitt?

Har du ikke et kundenummer hos oss, lar du dette feltet i skjemaet stå åpent.

Hvem skal underskrive ektepakten?

Ektepakten må være signert av dere begge. I tillegg skal to myndige vitner skrive under på side fire. Dere kan lese mer om underskriftskravene i ektepaktveilederen vår.

Vi vil tinglyse ektepakten, hvor skal vi sende skjemaet?

Ektepaktskjemaet sender dere til

Ektepaktregisteret
Brønnøysundregistrene
Postboks 905
8910 Brønnøysund

Vær oppmerksom på at dere også må tinglyse ektepakten hos Kartverket for å få rettsvern, hvis dere overfører fast eiendom mellom hverandre.

Vi har skrevet feil seksjons-, gårds- eller bruksnummer for eiendom i ektepakten, hva gjør vi?

Dere må rette det opp i den originale ektepakten. Send inn ektepakten på nytt og legg ved en forklaring i et eget brev. Brevet må være underskrevet av dere begge eller av en advokat som representerer dere.

Hva er pålagt særeie?

Hvis du mottar verdier i form av arv eller gave, kan giver bestemme i testamente, gavebrev eller skjøte at dette skal være ditt særeie. Dette er verdier som blir holdt utenfor deling når ekteskapet tar slutt, selv om dere ellers har fullstendig felleseie.

Spørsmål om tinglysing

Ektepakten er nektet tinglyst på grunn av feil fødselsnummer, hva gjør vi?

Har dere skrevet feil fødselsnummer i skjemaet, retter dere det og sender skjemaet på nytt til oss.

Koster det noe å tinglyse en ektepakt?

Ja, hvis du ønsker å tinglyse ektepakten må du betale et gebyr. Se oversikt over gebyr.

Hva gjør vi når vi ikke ønsker å tinglyse ektepakten likevel?

Dere kan bare tilbakekalle ektepakten hvis den ikke er ferdig tinglyst. Dere kan gjøre dette sammen eller gjennom en advokat som representerer begge. Hvis dere ønsker å tilbakekalle ektepakten, sender dere en e-post til oss. For at vi skal stoppe tinglysingen, er det viktig at det går klart frem hvilken ektepakt det gjelder. Husk å ta med navn og fødselsdato til dere begge. Ta også med kundenummer hvis dere har det.

Må vi ha testament i tillegg til ektepakt for det som gjelder arv?

Vi anbefaler at dere tar kontakt med advokat for råd og veiledning om arv og testamente.

Er ektepakten gyldig i andre land?

En ektepakt som er gyldig inngått i et nordisk land er også gyldig i de øvrige nordiske landene.

Hvis dere lurer på om ektepakten er gyldig utenfor Norden, kan dere ta kontakt med ambassaden for det aktuelle landet.

Spørsmål om endring eller sletting av ektepakt

Ekteskapet er over, hvorfor er ikke ektepakten slettet?

 

Ektepakten blir ikke automatisk slettet når ekteskapet er over, dere må gi oss beskjed om at vi skal slette den. Det er nok at én av dere ber om å få slettet ektepakten. Advokat som representerer dere kan også be om sletting.

Det er bare mulig å slette ektepakten etter at boet er delt ved skilsmisse eller død.

Her kan du lese mer om sletting av ektepakt.

Hvordan endrer eller opphever vi ektepakten?

Skal dere endre eller oppheve ektepakten, må dere inngå en ny.

Se ektepaktveilederen vår for å få hjelp til dette.

Vi vil ikke ha særeie lenger, kan vi slette ektepakten?

Så lenge dere er gift så kan dere ikke slette ektepakten. Ønsker dere å gå tilbake til felleseie, må dere opprette en ny ektepakt.

Se ektepaktveilederen vår for å få hjelp til dette.

Spørsmål om hvordan vi kan få se en ektepakt

Hvordan kan jeg finne ut om noen har tinglyst en ektepakt?

Du kan bestille en panteattest i nettbutikken vår. Du må oppgi fødselsnummeret til personene det gjelder. Vi sender deg panteattesten gratis på e-post.

Panteattesten viser om det er tinglyst en ektepakt etter 1981 eller andre heftelser på personen i Løsøreregisteret, men den viser ikke innholdet i ektepakten. Tror du det er tinglyst en ektepakt hos oss før 01.01.1981, må du kontakte oss på telefon for å bestille en slik panteattest.

Hvordan får jeg vite innholdet i ektepakten?

Du kan bestille kopi av en ektepakt hvis du ønsker å se fullstendig innhold. Her kan du se hva dette koster.

Du må kontakte oss på telefon for å bestille.