Enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 12. oktober 2018 .

Enkeltpersonforetak er en selvstendig næringsvirksomhet som drives under fullt personlig ansvar av en person.

For at du skal kunne registrere enkeltpersonforetaket, er du nødt til å drive med næringsaktivitet. Dette er aktivitet som er egnet til å ha et visst omfang og varighet.