Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere et enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Enkeltpersonforetak må bli registrert i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer.

Hvis du driver med kjøp og salg av varer, har flere enn fem ansatte, skal foreta pant i varelager eller skal drive som statsautorisert revisor, må du registrere deg i Foretaksregisteret.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Du må som hovedregel være myndig (18 år) for å kunne opprette et enkeltpersonforetak. Du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha norsk forretningsadresse.

Vedleggskrav

Ved registrering av et enkeltpersonforetak er det i utgangspunktet ikke krav til at du må legge ved dokumenter.

Navn på foretak

Navnet på enkeltpersonforetaket skal inneholde etternavn på innehaver. Du må benytte etternavnet som er registrert i Folkeregisteret.

Du kan lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta på siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt?

Mindreårig innehaver

Utgangspunktet er at du må være fylt 18 år for å kunne drive næringsvirksomhet og registrere et enkeltpersonforetak. Er du ikke fylt 18 år kan du allikevel drive næringsvirksomhet hvis

 • du er fylt 15 år, og
 • din verge gir deg tillatelse, og
 • statsforvalter godkjenner tillatelsen

Næringsvirksomhet som er arvet

Hvis en mindreårig overtar en virksomhet ved arv, kan vergen, med samtykke fra statsforvalter, drive virksomheten på vegne av den mindreårige.

Vedleggskrav ved registrering

 • kopi av brev fra vergen som viser tillatelsen
 • kopi av samtykke fra statsforvalter
Aktivitetsbeskrivelse

Du må gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den aktiviteten som drives i foretaket. Det er ikke nok å oppgi en generell beskrivelse. Du må derfor beskrive hva som eventuelt produseres/selges eller hvilke tjenester/aktiviteter som utføres.

Her ser du eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:

 • Jordbruk: Dyrking av korn. Melkeproduksjon på storfe.
 • Transport: Godstransport på vei. Drosjebiltransport.
 • Handel: Butikkhandel med dagligvarer. Nettbutikk med sportsutstyr.
 • Industri: Produksjon av musikkinstrumenter. Produksjon av møbler. Produksjon av gull og sølvvarer.
 • Bygg og anlegg: Grunnarbeid. Rørleggerarbeid. Malerarbeid.
 • Konsulentvirksomhet: Bedriftsrådgivning. Teknisk rådgiving innen oljesektor. Byggteknisk konsulentvirksomhet. Arkitektvirksomhet innen byggverk.

Hvis du driver aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetning.

Beskrivelse av aktiviteten danner grunnlag for foretakets næringskode. Her kan du lese mer om næringskoder