Søk


Velg språkRegistrere et enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 1. juli 2024.

Enkeltpersonforetak må bli registrert i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer.

Vedleggskrav
Navn på foretak
Mindreårig innehaver
D-nummer/ID-kontroll
Aktivitetsbeskrivelse