Søk


Velg språkNæringskoder

Sist oppdatert: 22. mars 2024.

Næringskoden skal vise virksomhetens hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).