Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Næringskoder

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Næringskoden skal vise virksomhetens hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrering av næringskode

Enhetsregisteret registrerer næringskode ved nyregistrering av en virksomhet, og endrer næringskoden hvis en virksomhet melder ny aktivitet eller bransje. Innen finansnæringene, store foretak, foretaksgrupper og offentlig forvaltning er det SSB som registrerer næringskodene, og de blir deretter overført til Enhetsregisteret.

De fleste virksomheter skal bare ha én næringskode, og denne skal vise virksomhetens hovedaktivitet.

Endring av næringskode – feil næringskode

Hvis virksomheten har feil næringskode, kan du endre aktivitet/bransje i skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Husk å skrive hovedaktiviteten først, da det er denne som bestemmer hvilken næringskode virksomheten vil få.

Næringskoder

Næringskodene skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og fastsettes etter Standard for næringsgruppering. Fra 2008 er gjeldende standard betegnet SN2007 og bygger på EUs næringsstandard Nace Rev. 2.

Standarden er i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av virksomheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås virksomhet- og foretaksregister, og for virksomheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk, og gjør det mulig å sammenligne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt, og over tid.

Strukturen i NACE

Næringshovedområde – første nivå identifisert ved en bokstavkode

Næring                            – andre nivå identifisert ved en tosifret tallkode

Næringshovedgruppe  – tredje nivå identifisert ved en tresifret tallkode

Næringsgruppe             – fjerde nivå identifisert ved en firesifret tallkode (NACE-kode)

Næringskode                 – femte nivå identifisert ved en femsifret tallkode (Næringskode)

 

Eksempel på strukturering av næringskodene

+ F Bygge- og anleggsvirksomhet
41 Oppføring av bygninger
41.1 Utvikling av byggeprosjekter
41.10 Utvikling av byggeprosjekter
41.101 Boligbyggelag
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bokstavkoden for næringshovedområde vises ikke i selve NACE-koden. I tillegg til den firesifrede NACE-koden (EUs firesifrede kode) er mange koder splittet opp på nasjonalt nivå ved hjelp av et femte siffer.

Den femsifrede koden som brukes i Norge heter næringskode.