Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Næringskoder

Sist oppdatert: 12. juni 2019 .

Næringskoden skal vise virksomhetens hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrering av næringskode

Enhetsregisteret registrerer n√¶ringskode ved nyregistrering av en virksomhet, og endrer n√¶ringskoden hvis en virksomhet melder ny aktivitet eller bransje. Innen finansn√¶ringene, store foretak, foretaksgrupper og offentlig forvaltning er det SSB som registrerer n√¶ringskodene, og de blir deretter overf√łrt til Enhetsregisteret.

De fleste virksomheter skal bare ha én næringskode, og denne skal vise virksomhetens hovedaktivitet.

Endring av n√¶ringskode ‚Äď feil n√¶ringskode

Hvis virksomheten har feil n√¶ringskode, kan du endre aktivitet eller bransje i skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Husk √• skrive hovedaktiviteten f√łrst, da det er denne som bestemmer hvilken n√¶ringskode virksomheten vil f√•.

Næringskoder

Næringskodene skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og fastsettes etter Standard for næringsgruppering. Fra 2008 er gjeldende standard betegnet SN2007 og bygger på EUs næringsstandard Nace Rev. 2.

Standarden er i f√łrste rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av virksomheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyr√•s virksomhet- og foretaksregister, og for virksomheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i √łkonomisk statistikk, og gj√łr det mulig √• sammenligne og analysere statistiske opplysninger b√•de nasjonalt og internasjonalt, og over tid.

Strukturen i NACE

N√¶ringshovedomr√•de ‚Äď f√łrste niv√• identifisert ved en bokstavkode

N√¶ring¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď andre niv√• identifisert ved en tosifret tallkode

N√¶ringshovedgruppe¬† ‚Äď tredje niv√• identifisert ved en tresifret tallkode

N√¶ringsgruppe ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď fjerde niv√• identifisert ved en firesifret tallkode (NACE-kode)

N√¶ringskode¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äď femte niv√• identifisert ved en femsifret tallkode (N√¶ringskode)

 

Eksempel på strukturering av næringskodene

+ F Bygge- og anleggsvirksomhet
41 Oppf√łring av bygninger
41.1 Utvikling av byggeprosjekter
41.10 Utvikling av byggeprosjekter
41.101 Boligbyggelag
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bokstavkoden for næringshovedområde vises ikke i selve NACE-koden. I tillegg til den firesifrede NACE-koden (EUs firesifrede kode) er mange koder splittet opp på nasjonalt nivå ved hjelp av et femte siffer.

Den femsifrede koden som brukes i Norge heter næringskode.