Søk


Velg språkNæringskoder

Sist oppdatert: 31. mai 2023.

Næringskoden skal vise virksomhetens hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).