Samordnet registermelding

Sist oppdatert: 22. januar 2018 .

Samordnet registermelding bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret.

Hvis du for eksempel skal registrere et nytt aksjeselskap, en forening eller et enkeltpersonforetak, er det denne tjenesten du skal bruke. Det samme gjelder når du skal melde endringer av adresse, styremedlemmer, navn eller telefonnummer for en enhet eller et foretak som allerede er registrert.

Tjenesten er helelektronisk. Det betyr at vedlegg som skal følge meldingen må lastes opp elektronisk, og at alle som skal signere må gjøre det i Altinn.

Det er mange fordeler ved å bruke Samordnet registermelding i Altinn

  • Det er nok at én person signerer elektroniske meldinger.
  • Vedtaket er tilgjengelig i Altinn to timer etter at meldingen er ferdig behandlet.
  • Enkle endringer blir registrert maskinelt etter hvert som vi mottar dem.
  • For de fleste meldinger i Foretaksregisteret er det lavere gebyr.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg inn personer i roller (daglig leder, styre osv.)?

Skriv inn fødselsnummer (11 siffer) og etternavn. Velg deretter rolle og trykk på «Legg til».

Det er viktig at du skriver etternavnet nøyaktig slik det er registrert i Det Sentrale Folkeregisteret. For personer med flere etternavn (for eksempel Berg Hansen), er det bare det siste som skal legges inn. Hvis etternavnet er sammensatt med bindestrek (for eksempel Berg-Hansen), må du legge inn begge navnene.

Hva slags filer (vedlegg) kan jeg laste opp?

Løsningen håndterer de aller fleste og mest brukte formatene for tekstbehandling, regneark og grafikk. For at løsningen skal kunne håndtere vedlegg i PDF-format (Portable Document Format), må dokumentet lagres uten begrensninger/sikkerhetsinnstillinger. Kontroller dokumentegenskapene og pass på at dokumentet ikke er beskyttet.

Det er viktig å merke seg at størrelsen på filene du laster opp, ikke må være større enn 10 MB. Har du flere filer/vedlegg, må den totale størrelsen for hele meldingen ikke overstige 20 MB.

 

Hvordan signerer jeg melding og vedlegg?

Er du en av dem som skal signere meldingen eller et vedlegg, finner du en signeringsoppgave i innboksen i Altinn. Klikk på lenken for å åpne signeringsoppgaven.

Du finner alle meldingens dokumenter i signeringsoppgaven. Du signerer meldingen eller vedlegget ved å velge «Signer og send inn». Når du har signert, får du kvittering for din signering. Alle signeringsoppgaver du har signert finner du lagret i innsboksen under «Arkivert».

Meldingen sendes til Brønnøysundregistrene når alle har signert.

Hvordan ettersender jeg vedlegg?

Det kan være tilfeller der du får krav om å ettersende mer dokumentasjon når meldingen er under saksbehandling

Du får da en melding i innboksen i Altinn med informasjon om hva som mangler. I denne meldingen ligger det en lenke til den opprinnelige innsendelsen slik at du kan laste opp og ettersende nye vedlegg.

Når du har trykket på lenken «Ettersend dokumentasjon» kommer du til statussiden for meldingen. Trykk på knappen «Legg til vedlegg», og siden for opplasting av nye vedlegg åpnes. Etter at du har lastet opp nye vedlegg trykker du på knappen «Gå videre til innsending».

Hvis nye vedlegg ikke skal signeres elektronisk, kommer du direkte til siden for å sende inn det nye vedlegget. Her trykker du på knappen «Send inn nye vedlegg». Har du lastet opp vedlegg som skal signeres, sender du nye vedlegg til signering. Vedleggene vil bli sendt Brønnøysundregistrene når de er signert i Altinn.

Hvordan sjekker jeg status på meldingen?

Det er bare den som har fylt ut meldingen som kan sjekke status på meldingen

Logg inn i Altinn. Du finner meldinger som er mottatt i forbindelse med innsending og behandling av Samordnet registermelding i innboksen i Altinn. Etter at meldingen er sendt til signering, vil skjemalenken føre deg til en side som viser status for signering og behandling av meldingen.

Hvordan gi retten til å signere elektroniske meldinger til andre personer?

Retten til å signere kan tildeles av daglig leder, styrets leder eller innehaver

Fra siden «Hva skal meldes?» kan du gi retten til å signere elektroniske meldinger til andre personer som for eksempel ansatte, regnskapsfører, revisor. Når en person har fått tildelt denne retten, vil vedkommende kunne signere elektroniske meldinger på vegne av den enheten eller foretaket der rettigheten er gitt.

Hvis enheten ikke har styreleder eller daglig leder, kan kontaktperson, forretningsfører eller norsk representant tildele retten til å signere.

Du kan også sende opplysninger til andre offentlige etater

Gjennom tjenesten Samordnet registermelding kan du også sende inn opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret, NAV Registerforvaltning, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.