Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samordnet registermelding

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Samordnet registermelding bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret.

Hvis du for eksempel skal registrere et nytt aksjeselskap, en forening eller et enkeltpersonforetak, er det denne tjenesten du skal bruke. Det samme gjelder når du skal melde endringer av adresse, styremedlemmer, navn eller telefonnummer for en virksomhet som allerede er registrert.

Tjenesten er helelektronisk. Det betyr at vedlegg som skal følge meldingen må lastes opp elektronisk, og at alle som skal signere må gjøre det i Altinn.

Det er mange fordeler ved å bruke Samordnet registermelding

 • Det er nok at én person signerer elektroniske meldinger.
 • Vedtaket er tilgjengelig i Altinn to timer etter at meldingen er ferdig behandlet.
 • Enkle endringer blir registrert maskinelt etter hvert som vi mottar dem.
 • For de fleste meldinger i Foretaksregisteret er det lavere gebyr.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg inn personer i roller (daglig leder, styre osv.)?

Skriv inn fødselsnummer (11 siffer) og etternavn. Velg deretter rolle og trykk på «Legg til».

Det er viktig at du skriver etternavnet nøyaktig slik det er registrert i Folkeregisteret. For personer med flere etternavn (for eksempel Berg Hansen), er det bare det siste som skal legges inn. Hvis etternavnet er sammensatt med bindestrek (for eksempel Berg-Hansen), må du legge inn begge navnene.

Hva slags filer (vedlegg) kan jeg laste opp?

Løsningen håndterer de aller fleste og mest brukte formatene for tekstbehandling, regneark og grafikk.

Det er viktig å merke seg at størrelsen på filene du laster opp, ikke må være større enn 10 MB. Har du flere filer eller vedlegg, må den totale størrelsen for hele meldingen ikke overstige 20 MB.

Hvordan signerer jeg melding og vedlegg?

Samordnet registermelding er en elektronisk tjeneste der utfylling, opplasting av filvedlegg og signering gjøres i Altinn. Du kan bare bruke løsningen hvis alle vedlegg kan lastes opp som filer, og at de som skal signere meldingen kan gjøre det i Altinn. Hvem som skal signere meldingen avhenger av organisasjonsform og hva meldingen gjelder.

Hvem skal signere?

Meldingen skal alltid signeres av minst én person. Den som signerer skal være en av de meldepliktige, som kan være

 • daglig leder
 • medlem av styret
 • innehaver
 • forretningsfører
 • signaturberettiget
 • kontaktperson
 • norsk representant

Meldingen kan også signeres av en person som har fått tildelt retten til å signere på vegne av virksomheten.

I en melding som gjelder registrering i Foretaksregisteret der det er meldt et styre, skal alle nye styremedlemmer signere.

Personer

Når den som skal signere er en person, blir signeringsoppgaven for Samordnet registermelding sendt til personen sin innboks i Altinn.

Virksomheter

Når den som skal signere er en virksomhet, for eksempel en regnskapsfører eller en revisor, blir signeringsoppgaven for Samordnet registermelding sendt til virksomhetens innboks i Altinn.

Signeringen kan da gjøres av personer som har rollen «Tilgangsstyring» i Altinn. Denne rollen blir automatisk gitt til personer som er registrert i Enhetsregisteret med rollen

 • daglig leder
 • styrets leder
 • innehaver
 • bobestyrer

Har du én av disse rollene, kan du delegere rettigheten «Signerer av Samordnet registermelding» til andre personer.

Hvordan ettersender jeg vedlegg?

Det kan være tilfeller der du får krav om å ettersende mer dokumentasjon når meldingen er under saksbehandling

Du får da en melding i innboksen i Altinn med informasjon om hva som mangler. I denne meldingen ligger det en lenke til den opprinnelige innsendelsen slik at du kan laste opp og ettersende nye vedlegg.

Når du har trykket på lenken «Send inn mer dokumentasjon» kommer du til statussiden for meldingen. Trykk på knappen «Last opp vedlegg», og siden for opplasting av nye vedlegg åpnes. Etter at du har lastet opp nye vedlegg trykker du på knappen «Gå videre til innsending».

Hvis nye vedlegg ikke skal signeres elektronisk, kommer du direkte til siden for å sende inn det nye vedlegget. Her trykker du på knappen «Send inn». Har du lastet opp vedlegg som skal signeres, sender du nye vedlegg til signering. Vedleggene vil bli sendt Brønnøysundregistrene når de er signert i Altinn.

Hvordan sjekker jeg status på meldingen?

Det er bare den som har fylt ut meldingen som kan sjekke status på meldingen

Logg inn i Altinn. Du finner meldinger som er mottatt i forbindelse med innsending og behandling av Samordnet registermelding i innboksen i Altinn. Etter at meldingen er sendt til signering, vil skjemalenken føre deg til en side som viser status for signering og behandling av meldingen.

Hvordan gi retten til å signere elektroniske meldinger til andre personer?

Retten til å signere kan tildeles av daglig leder, styrets leder eller innehaver

Fra siden «Hva skal meldes?» kan du gi retten til å signere elektroniske meldinger til andre personer som for eksempel ansatte, regnskapsfører, revisor. Når en person har fått tildelt denne retten, vil vedkommende kunne signere elektroniske meldinger på vegne av den virksomheten der rettigheten er gitt.

Hvis virksomheten ikke har styreleder eller daglig leder, kan kontaktperson, forretningsfører eller norsk representant tildele retten til å signere.

Hvem kan/kan ikke bruke denne tjenesten?

Opplysninger som ikke kan meldes elektronisk

Følgende opplysninger kan ikke meldes i den elektroniske løsningen:

 • Opplysninger om konsern eller foretaksgrupper.
 • Sammenslåing og deling av stiftelser.

Skal du melde slike opplysninger, må du bruke papirskjema.

Følgende organisasjonsformer kan ikke meldes i den elektroniske løsningen:

 • Europeisk selskap
 • Europeisk økonomisk foretaksgruppe
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Pensjonskasse
 • Sparebank
 • Statsforetak
 • Annet foretak ifølge særskilt lov som helseforetak og studentsamskipnad

Følgende organisasjonsformer kan melde endring og sletting i den elektroniske løsningen:

 • Norskregistrert utenlandsk foretak NUF
 • Selskap med begrenset ansvar
 • Konkursbo, sletting kan kun meldes på konkursbo opprettet før 1.3.2008

Du kan også sende opplysninger til andre offentlige etater

Gjennom tjenesten Samordnet registermelding kan du også sende inn opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret, NAV Registerforvaltning, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Nå kan du søke om registering i Merverdiavgiftsregisteret i Skatteetatens nye løsning for registrering. Dette gjelder for deg som skal søke om ordinær registrering, forhåndsregistrering eller frivillig registrering.

Løsningen støtter foreløpig ikke:

 • fellesregistrering
 • særskilt registrering
 • endring
 • opphør og nedleggelse