Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd

Sist oppdatert: 11. juni 2019 .

Ved registrering av et nytt aksjeselskap, og ved forhøyelse av aksjekapital, må du legge ved en bekreftelse fra revisor, finansinstitusjon (bank), advokat eller regnskapsfører som bekrefter at aksjekapitalen er mottatt av selskapet.

Finansinstitusjon, advokat og regnskapsfører kan bare avgi bekreftelsen i de tilfeller aksjekapitalen kun dreier seg om penger.

Bekreftelsen skal inneholde

  • opplysning om beløpet som er satt inn, og at beløpet gjelder aksjeinnskudd
  • foretaksnavnet på det selskapet bekreftelsen gjelder
  • dato
  • underskrift av en den som avgir bekreftelsen
  • navnet på finansinstitusjonen/revisoren/advokaten/regnskapsføreren som avgir bekreftelsen

Det er ikke tilstrekkelig med en undertegnet kvittering, bankutskrift eller lignende.

Elektronisk innsending av bekreftelse

Bekreftelsen skal være signert elektronisk hvis meldingen til Foretaksregisteret sendes inn elektronisk.

Når du har lastet opp bekreftelsen, må du legge inn organisasjonsnummeret til revisoren, finansinstitusjonen, advokaten eller regnskapsføreren som har utarbeidet bekreftelsen. De får da en signeringsoppgave i sin innboks som de må gå inn og signere før meldingen kan sendes inn.

Hvis du ønsker å lese mer om elektronisk signering, kan du gjøre det på siden «Samordnet registermelding». Den finner du under «Nyttige lenker» til høyre på denne siden.