Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Faktura direkte i innboksen i Altinn

Sist oppdatert: 10. september 2018 .

Når du skal registrere noe i Foretaksregisteret som medfører gebyr, blir fakturaen sendt direkte til innboksen i Altinn.

Det er innsenderen av Samordnet registermelding som avgjør hvem som skal motta fakturaen. Dette kan være

  • enheten registreringen gjelder
  • den som har fylt ut Samordnet registermelding
  • annen enhet som er registrert i Enhetsregisteret

Hvis fakturaen er sendt til en enhet, er det de som representerer enheten i Altinn som kan hente ut fakturaen.

Disse Altinn-rollene gir tilgang til fakturaen i enhetens innboks:

  • regnskapsmedarbeider
  • signerer av Samordnet registermelding

Hvis du ikke vet hvem som har fått fakturaen, vil dette gå frem av meldingen som er sendt til Brønnøysundregistrene. Dette kan innsender av Samordnet registermelding finne informasjon om i sin innboks i Altinn.

Varsling

I Samordnet registermelding, finner du et eget felt for varsling. Den som skal motta fakturaen får varsling via SMS eller e-post når fakturaen blir sendt til innboksen. Hvis fakturaen ikke blir lest innen 7 dager, sender vi en påminnelse på SMS eller e-post. Er fakturaen fortsatt ikke lest etter 14 dager, sender vi et nytt varsel.

Faktura i posten

I noen tilfeller vil faktura likevel bli sendt i posten. Dette gjelder

  • meldinger der det er meldt fisjon/fusjon
  • purringer