Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Faktura direkte i innboksen i Altinn

Sist oppdatert: 15. september 2020.

Når du skal registrere noe i Foretaksregisteret som medfører gebyr, blir fakturaen sendt direkte til innboksen i Altinn.

Det er innsenderen av Samordnet registermelding som avgjør hvem som skal motta fakturaen. Dette kan være

  • virksomheten registreringen gjelder
  • den som har fylt ut Samordnet registermelding
  • annen virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret

Hvis fakturaen er sendt til en virksomhet, er det de som representerer virksomheten i Altinn som kan hente ut fakturaen.

Disse Altinn-rollene gir tilgang til fakturaen i virksomhetens innboks:

  • regnskapsmedarbeider
  • signerer av Samordnet registermelding

Hvis du ikke vet hvem som har fått fakturaen, vil dette gå frem av meldingen som er sendt til Brønnøysundregistrene. Dette kan innsender av Samordnet registermelding finne informasjon om i sin innboks i Altinn.

Varsling

I Samordnet registermelding, finner du et eget felt for varsling. Den som skal motta fakturaen får varsling via SMS eller e-post når fakturaen blir sendt til innboksen. Hvis fakturaen ikke blir lest innen 7 dager, sender vi en påminnelse på SMS eller e-post. Er fakturaen fortsatt ikke lest etter 14 dager, sender vi et nytt varsel.

Elektronisk handelsformat (EHF faktura)

Før vi sender faktura for registrering, sjekker vi om virksomheten din er registrert i ELMA, som er et offentlig register med opplysninger om hvem som kan motta EHF-faktura. EHF er en offentlig standard for e-faktura.

Hvis virksomheten din kan motta EHF-faktura, vil du ikke få faktura i innboksen i Altinn, selv om du har krysset av for det i Samordnet registermelding.

Du kan lese mer om ELMA og EHF-faktura på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Faktura i posten

I noen tilfeller vil faktura bli sendt i posten. Dette gjelder

  • meldinger der det er meldt fisjon/fusjon
  • purringer