Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Enkeltpersonforetak

For at du skal kunne registrere enkeltpersonforetaket, er du nødt til å drive med næringsvirksomhet. Dette er aktivitet som er egnet til å ha et visst omfang og varighet.

Ofte stilte spørsmål om enkeltpersonforetak

Hvordan vet jeg om jeg driver næringsvirksomhet?

Ved vurdering av om enkeltpersonforetaket driver selvstendig næringsvirksomhet, legges det vekt på

 • hvilken aktivitet foretaket driver med og omfanget av denne
 • hvor mye tid som går med til å drive foretaket
 • innsats av arbeidskraft
 • hvor stor den økonomiske omsetningen er

Aktiviteter som ansees som rene engangshendelser eller hobbyaktivitet defineres ikke som næringsvirksomhet, og kan derfor ikke registreres som enkeltpersonforetak.

Eksempel på hobbyaktivitet

 1. Per jobber på heltid som lærer og snekrer fuglebur på fritiden. Disse ønsker han å selge på byens årlige julemarked for å dekke utgiftene til fugleburene. Dette anses som hobbyaktivitet og er ikke næringsvirksomhet.
 2. Liv driver med hobbyfotografering og tar noen små oppdrag som av og til gir litt inntekt. Hun har ikke til hensikt å starte foretak, men driver en hobbyaktivitet som hun kan tjene litt penger på.

Når blir dette næringsvirksomhet?

 1. Salget av fugleburene ble en suksess og Per har fått mange forespørsler både fra fjern og nær. Han snekrer hele året og bruker størsteparten av fritiden sin på snekringen av fugleburene. Nå ønsker han å selge på flere julemarkeder, og han ser på mulighetene for å få denne som en ekstra inntektskilde. Denne aktiviteten ønsker han å fortsette med flere år på rad og kanskje utvide til andre produkter. Planen på lang sikt er å drive med dette på heltid.
 2. Fordi Liv er en god fotograf får hun mange forespørsler fra både privatpersoner og næringslivet. Tiden som går med til foto og administrering av oppdragene øker betraktelig. Liv ser nå muligheten til å kunne satse på fotografering som sin hovedinntektskilde.
Koster det noe å registrere et enkeltpersonforetak?

Hvis du bare skal registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregisteret, er dette gratis. Skal du registrere det i Foretaksregisteret, vil du få et gebyr. Se oversikt over gebyr

Her finner du informasjon om når et enkeltpersonforetak må registreres i Foretaksregisteret

Hvordan blir jeg registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Når du har solgt varer eller tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, må du registrere enkeltpersonforetaket i Merverdiavgiftsregisteret.

Du kan søke om registrering i Skatteetatens nye løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Skal du melde endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig virksomhet må du fremdeles bruke Samordnet registermelding.

Jeg har flyttet. Hva må jeg gjøre?

Hvis foretaket ditt endrer forretningsadresse eller postadresse må du registrere ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen er den samme som besøksadressen til foretaket. Du må oppgi norsk adresse, med navn på gate eller vei og husnummer samt bokstav hvis den finnes, eventuelt stedsnavn.

Ny postadresse

Hvis du ønsker posten sendt til en annen adresse enn forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Kan enkeltpersonforetaket endre innehaver?

Et enkeltpersonforetak kan ikke overdras fra en innehaver til en annen. Grunnen til dette er at innehaver er identifisert gjennom sitt foretak, og har fullt personlig ansvar for gjeld og forpliktelser foretaket har.

Det er bare ved uskifte et enkeltpersonforetak kan skifte innehaver.

Hvordan endrer jeg mitt enkeltpersonforetak til et AS?

Du kan ikke registrere direkte omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Du må derfor

 1. registrere det nye aksjeselskapet
 2. slette enkeltpersonforetaket

For at omdanningen skal kunne være skattefri, må aksjeselskapet være stiftet og melding om dette sendt til Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntektsåret, og det må være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Les mer om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Når har enkeltpersonforetaket revisjonsplikt?

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt starter først når

 • omsetningen er på mer enn 6 millioner kroner,
 • balansesummen er 23 millioner eller høyere, eller
 • gjennomsnittlig antall ansatte utgjør ti årsverk eller mer

Revisjonsplikten trer i kraft året etter at foretaket blir revisjonspliktig.

Når opphører revisjonsplikten?

Hvis foretaket er revisjonspliktig, må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten opphører. Revisjonsplikten slutter da å gjelde fra og med det tredje året.