Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registreringsplikt i Foretaksregisteret

Sist oppdatert: 14. januar 2021.

Hvis du driver med næringsvirksomhet, men ikke oppfyller kriteriene nedenfor, har du ikke plikt til å registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret.

Du kan likevel registrere foretaket i dette registeret hvis du ønsker. Slik registrering vil blant annet gi foretaket en firmaattest. Registreringen medfører gebyr.

Du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis du

  • driver handel med varer som er innkjøpt for videre salg
  • har flere enn fem ansatte i stilling hvor de jobber mer enn 20 timer per uke
  • skal foreta pant i varelager, motorvogner og annet der det kreves at pantsetter er næringsdrivende, eller
  • skal drive som statsautorisert revisor i eget navn, jf. revisorloven § 6-3

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret, og får da et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er gratis.