Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Endre eier av enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 26. juli 2021.

Et enkeltpersonforetak kan ikke overdras fra en innehaver til en annen.

Grunnen til dette er at innehaver er identifisert gjennom sitt foretak, og har fullt personlig ansvar for gjeld og forpliktelser foretaket har.

Det er bare ved uskifte et enkeltpersonforetak kan skifte innehaver.

Organisasjonsnummeret følger enkeltpersonforetaket og innehaveren til dette slettes.

Overføring av aktivitet

Du kan som hovedregel ikke overføre enkeltpersonforetaket til en annen innehaver, men du kan overføre aktiviteten foretaket driver til et annet foretak.

Overføring av aktivitet gjør du ved å melde overdragelse av aktivitet til et annet foretak. Eventuelt kan den som skal overta aktiviteten melde overtakelse.

Her kan du se hvordan du registrerer endringer for ditt enkeltpersonforetak.

Uskifte

Gjenlevende ektefelle i uskifte kan tre inn som ny innehaver i enkeltpersonforetak etter sin ektefelle. Enkeltpersonforetaket vil da beholde samme organisasjonsnummer.

Ved skifte av innehaver ved uskifte, skal den nye innehavers navn registreres i foretaksnavnet. Hvis gjenlevende ektefelle ønsker å beholde det opprinnelige navnet på enkeltpersonforetaket, er dette mulig. Navn på ny innehaver registreres da i tillegg.

Ved denne type registrering må du legge ved

  • uskifteattest