Søk


Velg språkAvslutte enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 17. mars 2021.

Hvis næringsvirksomheten opphører skal enkeltpersonforetaket slettes.

Du sletter ditt enkeltpersonforetak ved å sende inn Samordnet registermelding. Kryss da av for «Melde sletting».

Det er ingen vedleggskrav. Slettingen er gratis.

Slette et enkeltpersonforetak der innehaver er død

Det er ikke mulig å sende inn elektronisk skjema ved melding om sletting der innehaver er død. Du må da bruke skjema for sletting.

Hvis enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregisteret, må melding om sletting signeres av en person som representerer boet. Du må legge ved skifte- eller uskifteattest.

Hvis enkeltpersonforetaket ikke er registrert i Foretaksregisteret, kan melding om sletting signeres av pårørende eller bostyrer. Her er det ikke krav til vedlegg.