Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Registrering av flere enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 7. juli 2020.

Hvis du skal registrere flere enkeltpersonforetak må to vilkår være oppfylt:

  • Hvert enkeltpersonforetak må drive selvstendig næringsvirksomhet.
  • Aktiviteten må drives på forskjellige geografiske steder eller i forskjellige bransjer.

Som et alternativ til å registrere flere enkeltpersonforetak, kan du velge å utvide aktiviteten på det enkeltpersonforetaket du allerede har. Du må da endre de opplysninger som er registrert hos oss. Dette gjør du ved å sende inn Samordnet registermelding.

Selvstendig næringsvirksomhet

Ved vurdering av om enkeltpersonforetaket driver selvstendig næringsvirksomhet, legges det vekt på

  • hvilken aktivitet foretaket driver med og omfanget av denne
  • hvor mye tid som går med til å drive foretaket
  • innsats av arbeidskraft
  • hvor stor den økonomiske omsetningen er

Aktiviteter som ansees som rene engangshendelser eller hobbyaktivitet defineres ikke som næringsvirksomhet.

Forskjellige geografiske steder

For at vi skal kunne si at det drives aktivitet på forskjellige steder, må aktiviteten være lokalisert på ulike steder.