Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 4. februar 2021.

Gebyr fra og med 01.01.2021.

Tinglysing

Tinglysing i våre registre
Tinglysing avElektroniskPapir
Pantobligasjoner, factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter1051,-1516,-
UtleggspantGratisGratis
Ektepakt-1516,-
Pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Overføring av akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Endringer av tinglyste dokumenterElektroniskPapir
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter-1516,-
Nedkvittering av tinglyste dokumenter-Gratis
Alle endringer av tinglyst utleggspantGratisGratis
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter med pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse)-1450,-
Sletting av tinglyste dokumenterElektroniskPapir
I alle våre registreGratisGratis

Registrering

Aksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Allmennaksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Ansvarlig selskap og partsrederi
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Deltakerendring1440,-2832,-
Endring ansvarsandel1440,-2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og slettingElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Boligbyggelag/borettslag
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Fusjon boligbyggelag (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Fusjon og fisjon borettslag (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og slettingElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Eierseksjonssameie
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Enkeltpersonforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Europeiske selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon, fisjon og flytteplan (ved fusjon og fisjon er det ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Forening/lag/innretning
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringer GratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Fylkeskommunalt foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Helseforetak/Regionalt Helseforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Interkommunalt selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret X2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
NavneendringX2832,-
DeltakerendringX2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Endring ansvarsandelX2832,-
Andre endringer XGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Kommandittselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Kommunalt foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Norskregistrert utenlandsk foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Samvirkeforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Beslutning fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Selskap med begrenset ansvar
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Sparebank
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap)X2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Statsforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting i ElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Stiftelse
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis

Andre registreringer

Andre registreringer i de ulike registrene
Andre registreringer i de ulike registrene Type tjenesteElektroniskPapir
EnhetsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratisGratis
RegnskapsregisteretRegistrering av årsregnskapGratisGratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøverer av alternativ behandlingFørstegangsregistrering500,-
Registeret for utøvere av alternativ behandlingÅrlig avgift
300,-
EMAS-registeretFørstegangsregistrering
5000,-
EMAS-registeretGjentatt registrering
5000,-
EMAS-registeretÅrlig ajourføring3000,-
FrivillighetsregisteretRegistrering i FrivillighetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretProspekt1440,-