Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 31. desember 2018 .

Gebyr fra og med 01.01.2019

Aksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Allmennaksjeselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Fusjon og fisjon1440,-2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Ansvarlig selskap og partsrederi
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Deltakerendring1440,-2832,-
Endring ansvarsandel1440,-2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og slettingElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Boligbyggelag/borettslag
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Fusjon boligbyggelag1440,-2832,-
Fusjon og fisjon borettslag1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og slettingElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Eierseksjonssameie
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Enkeltpersonforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Europeiske selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon, fisjon og flytteplanX2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratis Gratis
Forening/lag/innretning
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringer GratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis
Fylkeskommunalt foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjonX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Helseforetak/Regionalt Helseforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Interkommunalt selskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret X2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektronisk Papir
NavneendringX2832,-
DeltakerendringX2832,-
Fratredelse som deltaker1440,-2832,-
Endring ansvarsandelX2832,-
Andre endringer XGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Kommandittselskap
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Kommunalt foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Norskregistrert utenlandsk foretak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Samvirkeforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning1440,-2832,-
Beslutning fusjon og fisjon1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Selskap med begrenset ansvar
Nyregistrering iElektroniskPapir
Foretaksregisteret5570,-6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Sparebank
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanningX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Fusjon og fisjonX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting iElektroniskPapir
ForetaksregisteretXGratis
Statsforetak
Nyregistrering iElektroniskPapir
ForetaksregisteretX6797,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
NavneendringX2832,-
KapitalnedsettelseX2832,-
Andre endringerXGratis
Oppløsning og sletting i ElektroniskPapir
ForetaksregisteretGratisGratis
Stiftelse
Nyregistrering iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
Foretaksregisteret2250,-2832,-
Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
Navneendring i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret1440,-2832,-
Andre endringerGratisGratis
Sletting iElektroniskPapir
EnhetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretGratisGratis

I tillegg til gebyr på organisasjonsformer, har vi også andre tjenester som kan være gebyrbelagte.

Andre tjenester ved Brønnøysundregistrene
Andre tjenester ved Brønnøysundregistrene ElektroniskPapir
EnhetsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratisGratis
RegnskapsregisteretRegistrering av årsregnskapGratisGratis
LøsøreregisteretTinglysing av pantobligasjoner, salgspant, leasing, factoring og andre dokumenter1051,-1516,-
LøsøreregisteretTinglysing av utleggsforretningerGratis
EktepaktregisteretTinglysing av ektepakt1516,-
AkvakulturregisteretTinglysing av overføringer og pantedokument (pr. løyve)1450,-
AkvakulturregisteretTinglysing av tvangsforretninger (utlegg mv.)
Gratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøverer av alternativ behandlingFørstegangsregistrering500,-
Registeret for utøvere av alternativ behandlingÅrlig avgift
300,-
EMAS-registeretFørstegangsregistrering
5000,-
EMAS-registeretGjentatt registrering
5000,-
EMAS-registeretÅrlig ajourføring3000,-
FrivillighetsregisteretRegistrering i FrivillighetsregisteretGratisGratis
ForetaksregisteretProspekt1440,-