Søk


Velg språk



D-nummer

Sist oppdatert: 5. oktober 2021.

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter.

Vi kan bare rekvirere d-nummer i de tilfeller det er behov for d-nummer samtidig med registrering av rolleinnehavere i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret eller i forbindelse med tinglysing av ektepakt.

På grunn av krav til kontroll av legitimasjonsdokument ved tildeling av d-nummer, må søknaden sendes inn på papir.

Skal du bli registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret?

Hvis du skal bli registrert i en rolle, som for eksempel styreleder eller kontaktperson og ikke har fødselsnummer eller d-nummer fra før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn Samordnet registermelding.

Du må sende inn Søknad om d-nummer, BR1015, per post sammen med bekreftet kopi av legitimasjonsdokument og papirversjonen av Samordnet registermelding med vedlegg.

Veiledning til utfylling finner du i søknadsskjema.

Endring i krav fra 10. juni 2020

Skal du bli registrert som innehaver av enkeltpersonforetak? Personer med d-nummer som skal registreres som innehaver av enkeltpersonforetak må møte på skattekontoret for ID-kontroll før registrering.

Dette gjelder både personer som har d-nummer fra før og personer som skal søke om d-nummer i forbindelse med registreringen.

Mer informasjon om d-nummer og ID-kontroll finner du på Skatteetatens nettsider.

Skal du tinglyse ektepakt i Ektepaktregisteret?

Hvis du eller ektefellen din ikke har fødselsnummer eller d-nummer fra før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn ektepakten for tinglysing.

Send inn ektepakten per post sammen med søknad om d-nummer, BR1015, og en bekreftet kopi av legitimasjonsdokument.

Veiledning til utfylling finner du i søknadsskjema.

Trenger du d-nummer i andre sammenhenger?

Hvis du har behov for d-nummer i andre sammenhenger enn registrering i et av våre registre, må du ta kontakt med den virksomheten som utløser behovet eller krever d-nummer. Vi kan ikke bestille d-nummer for andre behov enn ved registrering hos oss.

Les mer om hvem som kan bestille d-nummer på Skatteetatens nettside.

Hva skal legitimasjonsdokumentet inneholde?

Legitimasjonsdokumentet skal inneholde

 • navn
 • fødselsdato
 • bilde
 • kjønn
 • statsborgerskap
 • utløpsdato

Normalt vil det være pass og nasjonalt ID-kort som inneholder de nødvendige opplysninger som nevnt ovenfor. Det er viktig at kontrollinjene nederst i passet vises på passkopien. Bakside på ID-kort inneholder som oftest kontrollinjer. Derfor må du også legge ved bekreftet kopi av baksiden.

Etter hovedregelen skal legitimasjonsdokumentet være utstedt av offentlig myndighet.

Hvem kan bekrefte kopi?

Kopi kan bekreftes av

 • norsk offentlig myndighet
 • nordisk politimyndighet
 • norsk advokat
 • norsk statsautorisert/registrert revisor
 • norsk autorisert regnskapsfører
 • utenlandsk virksomhet med notarialkompetanse

Den som tar kopien må stemple og underskrive på kopien. Vi kan ikke godta kopi av stempel og underskrift.

Har du d-nummer fra før?

Hvis du har d-nummer fra før, skal du bruke dette ved registrering

Har du ikke tilgang til eller har spørsmål om ditt d-nummer, kan du ta kontakt med Folkeregisteret hos Skatteetaten.

Folkeregisteret sender ut en bekreftelse på d-nummeret ditt når de har tildelt nummeret. Bekreftelsen sender de i posten til adressen du er registrert med i Folkeregisteret.