Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt?

Sist oppdatert: 7. juli 2020 .

Her gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på ved valg av navn.

Det er lurt å sjekke om navnet er ledig. Dette kan du enkelt gjøre på navnesok.no.

Er virksomheten næringsdrivende og registrert i Foretaksregisteret, må du passe på at navnet

  • ikke er identisk med et annet navn som er registrert i Foretaksregisteret
  • inneholder minst tre bokstaver
  • ikke er i strid med lov

Når du velger navn må du passe på at navnet

  • inneholder korrekt foretaksbetegnelse, for eksempel må et aksjeselskap ha med ordet «aksjeselskap» eller AS i navnet
  • ikke er egnet til å villede
  • ikke er egnet til å vekke forargelse, som for eksempel ved bruk av banneord

Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap kan ikke inneholde en annen persons navn enn innehavers/deltakeres navn. Navn på et enkeltpersonforetaket skal inneholde etternavn på innehaver.

Hvem kan velge navnet?

Det er kompetent organ, for eksempel generalforsamlingen i selskapet, som må beslutte navnet. Hvis selskapet har vedtekter, selskapsavtale eller rederiavtale, innebærer navneendringen også endring der.

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding. Du må legge ved

  • protokoll fra kompetent organ, for eksempel generalforsamling
  • eventuelt oppdaterte vedtekter/selskapsavtale/rederiavtale

Kan jeg bruke et annet navn på selskapet mitt enn det som er registrert?

Når du markedsfører selskapet, kan du bruke et annet navn på selskapet enn det som er registrert. Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn. Det registrerte offisielle navnet må likevel fremkomme på alle forretningsdokumenter, som brev, nettsider og fakturaer.