Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 20. februar 2019

Aksjeselskap
4
arbeidsdager
Lag og foreninger
5
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
4
arbeidsdager
Årsregnskap
1
arbeidsdager
Tinglysing
3
arbeidsdager
Øvrige org.former*
6
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.