Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 26. mai 2017

Aksjeselskap
11
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
8
arbeidsdager
Lag/forening
16
arbeidsdager
Årsregnskap
7
arbeidsdager
Tinglysing
5
arbeidsdager
Øvrige org.former*
16
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.