Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 22. februar 2017

Aksjeselskap
7
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
7
arbeidsdager
Lag/forening
7
arbeidsdager
Årsregnskap
1
arbeidsdager
Tinglysing
3
arbeidsdager
Øvrige org.former*
7
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.