Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Saksbehandlingstid akkurat nå

Sist oppdatert: 20. september 2019 05:38

Saksbehandlingstiden vil variere fra dag til dag.

Aksjeselskap
7
arbeidsdager
Lag og foreninger
7
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
9
arbeidsdager
Årsregnskap
1
arbeidsdager
Tinglysing
4
arbeidsdager
Øvrige org.former*
11
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.