Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 25. april 2017

Aksjeselskap
8
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
8
arbeidsdager
Lag/forening
12
arbeidsdager
Årsregnskap
2
arbeidsdager
Tinglysing
4
arbeidsdager
Øvrige org.former*
12
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.