Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 24. januar 2017

Aksjeselskap
8
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
8
arbeidsdager
Lag/forening
8
arbeidsdager
Årsregnskap
1
arbeidsdager
Tinglysing
4
arbeidsdager
Øvrige org.former*
8
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være en lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.