Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Saksbehandlingstid

Sist oppdatert: 19. april 2019

Aksjeselskap
10
arbeidsdager
Lag og foreninger
12
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
10
arbeidsdager
Årsregnskap
7
arbeidsdager
Tinglysing
4
arbeidsdager
Øvrige org.former*
13
arbeidsdager
*For enkelte organisasjonsformer vil det være lengre saksbehandlingstid.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.