Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av ektepakt

Sist oppdatert: 12. november 2020.

Du kan slette en ektepakt hos oss når ekteskapet eller partnerskapet er opphørt ved skilsmisse eller dødsfall. I tillegg må boet være oppgjort.

Slik får du slettet en ektepakt

  • Skriv direkte på den tinglyste ektepakten eller en kopi at du ønsker å slette den. Vi godtar også at du ber om sletting i et brev der ektepakten er godt nok identifisert med navn og fødselsnummer for begge, og gjerne dagboknummer.
  • Du må bekrefte at boet er oppgjort.
  • Hvis dere er skilt, må du legge ved kopi av skilsmissebevilgningen.
  • Ved dødsfall, må du legge ved kopi av dødsattest eller skifteattest.

Hvis det er tinglyst flere ektepakter, må du gjøre dette for hver enkelt av dem.

Det er nok at en av dere ber om å få slettet ektepakten. Advokat kan også be om sletting på vegne av en eller begge partene. Arvinger kan også be om sletting.

Hvis dere aldri inngikk ekteskap, må du legge ved en bekreftelse fra Folkeregisteret som viser at dere ikke har vært gift med hverandre.

Send forespørselen om sletting til

Brønnøysundregistrene
Ektepaktregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund

Endring av tidligere inngått ektepakt

Hvis dere fortsatt er gift og ønsker å gjenopprette felleseie, må dere opprette en ny ektepakt. Det må dere også gjøre hvis dere ønsker å endre eller supplere en ektepakt. Det er ikke mulig å slette en ektepakt hvis ekteskapet eller partnerskapet ikke er opphørt.