Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Heftelser på person

Sist oppdatert: 20. desember 2019 .

Vi gir deg en oversikt som viser hvilke heftelser som er registrert på deg hos oss.

I nettbutikken v√•r kan du bestille en panteattest p√• f√łdselsnummer som viser hvilke heftelser som er registrert p√• deg, bortsett fra opplysninger om intet til utlegg (ingen verdier √• ta pant i) og utleggstrekk (trekk i l√łnn/trygd). Under vil du finne informasjon om heftelser som kan registreres p√• en person hos oss.

Salgspant i motorvogn

N√•r det er registrert en salgspant i motorvogn, vil det si at for eksempel banken har tatt sikkerhet i bilen for l√•net de har gitt kj√łper. For √• finne ut om det er registrert salgspant, kan du s√łke p√• Heftelser i motorvogn.

Leasingavtale

N√•r du inng√•r en leasingavtale p√• en bil, vil det si at du inng√•r en avtale om langtidsleie av bilen. Fordi leasing ligner mer p√• et salgspantkj√łp eller et kredittkj√łp, enn en leieavtale, gjelder samme regler som for salgspant ogs√• for leasing.

Utleggspant

Utleggspant er sikkerhet for et pengekrav som stiftes ved namsmyndighetenes hjelp. Utleggspant er sikkerhet for et pengekrav der saks√łker kan begj√¶re utlegg i saks√łktes eiendeler. Om det ikke finnes midler hos saks√łkte √• ta utlegg i, kan dette resultere i utleggstrekk (trekk i l√łnn/trygd) eller intet til utlegg.

Intet til utlegg og utleggstrekk

Intet til utlegg betyr ingen verdier å ta pant i.

Hvis du ikke gj√łr opp et pengekrav frivillig, kan namsmannen p√•legge arbeidsgiver eller NAV om √• trekke en fast sum fra din l√łnn eller trygd (utleggstrekk). Dette for √• sikre og realisere kravet.

Informasjonen om intet til utlegg og utleggstrekk vil ikke framgå av en panteattest. Den kan bare bli gitt til den det gjelder, advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningsbyråer og offentlige myndigheter med taushetsplikt.

Bestilling av informasjon p√• eget f√łdselsnummer m√• du gj√łre per telefon. Vi sender da opplysningene til din folkeregistrerte adresse.

Arrest

Arrest er en midlertidig sikring, og skal sikre et fremtidig oppgj√łr av et enn√• ikke forfalt pengekrav. Arresten inneb√¶rer at skyldner mister retten til √• disponere rettslig over det arresterte formuesgode, for eksempel ved salg eller pantsettelse. Arrest kan tas i ethvert formuesgode som det kan tas utleggspant i.

Se informasjon fra politiet om arrest.

Gjeldsordning

Vi tinglyser √•pning av gjeldsforhandling. Denne blir slettet n√•r det blir registrert en gjeldsordning eller gjeldsforhandlingsperioden er utl√łpt uten at det er avtalt frivillig eller tvungen gjeldsordning. Opplysninger om √•pning av gjeldsforhandling og gjeldsordning fremg√•r av panteattesten, men innholdet i gjeldsordningsavtalen er unntatt offentligheten.

Vergemål

Privatpersoner kan være under frivillig eller tvungent vergemål. Vi tinglyser vedtak om

  • midlertidig fratakelse av den rettslige handleevnen
  • dom om fratakelse av den rettslige handleevnen

Vi tinglyser også framtidsfullmakter som er satt i kraft av fylkesmannen. Beslutning om fratakelse av rettslig handleevne blir også registrert for innehaver av eller ansvarlig deltaker i et foretak.

Abandonering

Ved abandonering frigir konkursboet eiendeler som er uten verdi til skyldner. Bostyrer s√łrger for at abandonering blir tinglyst hos oss.

Privat beslagsforbud

N√•r det er registrert et privat beslagsforbud, kan ikke en kreditor ta beslag i en persons konkrete eiendeler ved utlegg, gjeldsforhandling, konkurs eller offentlig skifte av insolvent d√łdsbo. Private beslagsforbud kan avtales i et testamente eller gavebrev.¬†Giveren kan bestemme at beslagsforbudet ogs√• skal sikre mottakerens arvinger.

Pant i næringsvirksomhet

Personlig n√¶ringsdrivende kan blant annet pantsette varelager, driftstilbeh√łr, landbruksl√łs√łre.