Søk


Velg språkHeftelser på person

Sist oppdatert: 22. mars 2022.

Vi gir deg en oversikt som viser hvilke heftelser som er registrert på deg hos oss.

Salgspant i motorvogn
Leasingavtale
Utleggspant
Intet til utlegg og utleggstrekk
Arrest
Gjeldsordning
Vergemål
Abandonering
Privat beslagsforbud
Pant i næringsvirksomhet