Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Betalingsanmerkninger

Sist oppdatert: 22. oktober 2020.

Ønsker du en oversikt over betalingsanmerkningene dine må du kontakte et kredittopplysningsbyrå. Vi registrerer kun noen typer anmerkninger.

På siden kredittvurderinger hos Datatilsynet finner du en liste over kredittopplysningsbyråer som kan gi deg en fullstendig oversikt over betalingsanmerkningene dine .

Hvilke anmerkninger registrerer vi?

Hos oss registrerer vi blant annet gjeldsordning, konkurs, utleggspant, trekk i lønn og intet til utlegg. Gjeldsordning, konkurs og utleggspant er offentlig informasjon, og dette vises på en panteattest som du kan bestille hos oss.

Trekk i lønn eller trygd og intet til utlegg er ikke offentlige opplysninger. Ønsker du å se om det er registrert utleggstrekk eller intet til utlegg på deg selv, kan du logge inn på Min side. Du kan også bestille en oversikt over hva som er registrert på deg ved å ringe oss. Vi sender denne til din folkeregistrerte adresse.

Heftelser på person

En heftelse er ikke nødvendigvis en betalingsanmerkning. Vi registrerer ulike typer heftelser på privatperson.

Ønsker du å slette en heftelse er det ulike fremgangsmåter etter hvilken type heftelse det er snakk om.