Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Hvordan sletter jeg en heftelse?

Sist oppdatert: 22. oktober 2020.

Ønsker du å slette en heftelse som er registrert hos oss, har vi gjort et forsøk på å hjelpe deg med det du måtte lure på.

Hvem som helst kan ikke be om å få fjernet en heftelse, og det er ulike fremgangsmåter avhengig av type heftelse.

Har du en tinglyst heftelse på deg som skulle vært slettet?

Salgspant, leasing eller pantedokument for næringsdrivende

Du må ta kontakt med den som har pant, for eksempel i et kjøretøy, ofte en bank. Det er den som har pantet som må sende slettemelding til oss for å få fjernet heftelsen.

Utleggspant eller arrest

Du må kontakte prosessfullmektig i saken. Prosessfullmektig er de som representerer saksøker og dermed sender slettemelding. Saksøker kan også sende inn slettemelding selv.

Intet til utlegg eller utleggstrekk(trekk i lønn/trygd)

Du må kontakte prosessfullmektig eller namsmannen i saken. Det er namsmannen som sørger for sletting.

Gjeldsordning

Du må kontakte namsmannen og be dem sende slettemelding til oss.

Hvor lang tid tar det å få slettet en heftelse?

Når du betaler et krav der det er tinglyst pant, vil det alltid gå litt tid før heftelsen blir slettet. Den som er panthaver må først sende slettemelding til oss. Det tar normalt tre til fem arbeidsdager fra vi har mottatt slettemeldingen til heftelsen er slettet hos oss. Når heftelsen er slettet, sender vi melding til kredittopplysningsbyråene om dette.

Har du en heftelse i fast eiendom som du ønsker å få slettet?

Du finner informasjon om dette på nettsidene til Kartverket. Det er de som har ansvar for tinglysing i fast eiendom.

Hva skjer hvis ingen sender slettemelding på heftelsen?

Løsøreregisteret sletter heftelser automatisk når rettsvernstiden er ute. For de fleste dokumenttyper skjer dette 20 år etter tinglysing. Utleggspant blir slettet automatisk fem år etter tinglysing. Opplysninger om utleggstrekk slettes når trekkperioden er utløpt. Intet til utlegg slettes tre år etter at utleggsforretningen ble avholdt.

Er du panthaver eller saksøker og skal slette et pant?

Salgspant, leasing eller et pantedokument for næringsdrivende

Du må skrive på originaldokumentet at det skal slettes. Du må skrive under dokumentet og sende det i posten. Hvis du ikke har originaldokumentet, må du ta kontakt med Løsøreregisteret for informasjon.

Utleggspant eller arrest

Du kan skrive at heftelsen skal slettes på panteattesten som du mottok fra oss da pantet ble tinglyst. Hvis det fremkommer flere heftelser av panteattesten, så pass på at du skriver på den siden der heftelsen du skal slette står. Har du ikke panteattesten, kan du skrive et brev. Brevet må inneholde nok informasjon til at vi vet hvilken sak det gjelder. Oppgi helst dagboknummer. Du må skrive under dokumentet og sende det i posten.

Hvor skal slettemeldingen sendes?

Slettemelding må du sende til

Brønnøysundregistrene
Løsøreregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund