Søk


Velg språkElektronisk tinglysing

Sist oppdatert: 22. oktober 2020.

Bare aktører med fagsystem kan tinglyse dokumenter elektronisk i Løsøreregisteret. Det finnes foreløpig ingen mulighet for elektronisk tinglysing for privatpersoner eller andre som ikke har fagsystem.

Innsending må skje fra et eksternt fagsystem som for eksempel banker og finansforetak benytter. Dermed kan ikke privatpersoner eller andre uten slike systemer sende inn pantedokumenter elektronisk.

De som skal ta i bruk løsningen må selv sørge for utvikling og tilrettelegging av sitt fagsystem.

Oversikt over hva du kan tinglyse elektronisk

NyregistreringEndring
Salgspant i motorvognPåtegning om transport
Avtale om leasingPåtegning om nedkvittering
Avtale om factoringPåtegning om forlengelse
Pant i driftstilbehørPåtegning om prioritetsvikelse
Pant i varelager
Pant i landbruksløsøre
Pant i fiskeredskap
Pant i motorvogn og anleggsmaskiner

Sletting

Alle dokumenter som er tinglyst elektronisk kan du også slette elektronisk.

Hvordan ta i bruk løsningen?

Profesjonelle brukere som ønsker å ta i bruk løsning for elektronisk tinglysing, må kontakte Løsøreregisteret.