Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skal du låne bort penger til kjøp av bil?

Sist oppdatert: 22. oktober 2020.

Om du låner ut penger til noen for å kjøpe bil, er det en sikkerhet for deg og samtidig ryddig for alle parter om du tinglyser pant i bilen.

Når du gir et privat lån til en venn eller slektning for kjøp av bil, kan du tinglyse et salgspant i kjøretøyet. Det er bare mulig å ta et salgspant i bil på det tidspunktet bilen blir kjøpt.

En sikkerhet for deg som låner ut penger og oversiktlig for andre

Når du som utlåner tar pant i kjøretøyet, får du en rettighet til for eksempel å kunne kreve at bilen blir solgt for å dekke lånet om det skulle skje at du ikke får betalt. Salgspant vises som en heftelse på kjøretøyet dersom noen sjekker registreringsnummeret hos oss. Dette vil være en nyttig opplysning for andre.

Hvordan tinglyser du et salgspant?

Fyll ut og send skjemaet Salgspant i motorvogn til oss. Det er ikke mulig å sende inn elektronisk for privatpersoner. Hvis skjemaet er på flere sider, må kjøper av bilen skrive under på alle sidene og underskriften må være original.

Etter tinglysing blir skjema og panteattest sendt til den som står som innsender. Fakturaen kommer i ettertid.

Husk at du må velge enten alternativ A eller B

Velg alternativ A  når du som selger av bilen ønsker å ha et pant i kjøretøyet til du får oppgjør. Dette er mest aktuelt når du har avtalt forsinket betaling for kjøretøyet.

Velg alternativ B når du hverken er kjøper eller selger, men en tredjepart som skal låne bort penger til et bilsalg og derfor ønsker pant i bilen.