Søk


Velg språkRettsvernstidspunkt og prioritet

Sist oppdatert: 29. februar 2024.

Formålet med tinglysninger er å sikre kreditor rettsvern ovenfor tredjepersoner som gjør gjeldende konkurrerende rettigheter.

Tilfeller hvor et elektronisk dokument gis prioritet foran papirdokumenter
Tilfeller hvor et papirdokument gis prioritet foran et elektronisk dokument
Tilfeller hvor et elektronisk dokument og et papirdokument gis lik prioritet
Tilfeller hvor et dokument er tvangspant og et er frivillig pant