Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Innsending av mellombalanse

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Du skal sende mellombalanse til Regnskapsregisteret når selskapet foretar enkelte beslutninger.

Du finner mer om hvordan du sender mellombalanse på informasjonssiden i Altinn.

Når du melder beslutninger til Foretaksregisteret, må du opplyse om det er gjort på grunnlag av årsregnskap eller mellombalanse. Dette gjelder:

  • kapitalforhøyelse ved fondsemisjon
  • kapitalnedsettelse

Du må også oppgi datoen for fastsettelsen av årsregnskapet eller mellombalansen.

Aksjeselskap som har fravalgt revisjon, har unntak fra kravet om å revidere mellombalanser.

Fusjon/fisjon

Melder du fusjon eller fisjon etter allmennaksjeloven, og den er på grunnlag av en mellombalanse, må du opplyse om det. Da må du også oppgi dato for fastsettelsen av mellombalansen.