Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Alle virksomheter med regnskapsplikt skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest en måned etter det er godkjent.

Hovedregelen er at regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapsplikten gjelder fra stiftelsesdato, selv om det ikke har vært drift.

Plikten gjelder helt til virksomheten blir slettet. Avviklingsregnskapet sender du inn etter at virksomheten er registrert slettet.