Søk


Velg språkAvvikende regnskapsår

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Når årsregnskap slutter på annen dato enn 31. desember kalles det for avvikende regnskapsår.

De som kan ha avvikende regnskapsår er

  • filialer og datterselskaper av utenlandske foretak, for å ha samme regnskapsår som det utenlandske hovedforetaket
  • virksomheter som driver sesongmessig aktivitet hvis dette øker årsregnskapets informasjonsverdi

Andre virksomheter må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å ha avvikende regnskapsår.

For årsregnskap som slutter i perioden 01.01. – 30.06. er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31.01. påfølgende år.

Dere bør melde om avvikende regnskapsår til Regnskapsregisteret i vårt kontaktskjema.