Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Innsendingsplikt for indre selskap

Sist oppdatert: 30. januar 2020 .

For indre selskap gjelder egne regler for innsending av årsregnskap.

Indre selskap er regnskapspliktig på grunnlag av organisasjonsform hvis selskapet

  • har salgsinntekter over 5 millioner kroner
  • har 5 eller flere årsverk (gjennomsnitt gjennom året)
  • har 6 eller flere deltakere, eller
  • en av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar (eksempelvis AS, ASA, BA, SA, SF, BBL og BRL)

Indre selskap kan ikke registrere seg i Enhetsregisteret og har ikke eget organisasjonsnummer. Du kan derfor ikke bruke Altinn til å sende inn årsregnskap.

Indre selskap må sende årsregnskap på e-post til Regnskapsregisteret. Du må legge ved

For å få et blankt følgeskriv, må du bruke organisasjonsnummer 999 999 999. Du kan ikke bruke internt ID-nummer for rapportering til Skatteetaten som organisasjonsnummer.