Søk


Velg språkSkal dere sende årsregnskapet for første gang?

Sist oppdatert: 15. mars 2023.

Virksomheter som er stiftet 30. juni eller tidligere, må utarbeide årsregnskap for stiftelsesåret og sende til Regnskapsregisteret innen fristen, selv om det ikke er drift eller aktivitet.