Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skal dere sende årsregnskapet for første gang?

Sist oppdatert: 30. januar 2020 .

Virksomheter som er stiftet 30. juni eller tidligere, må utarbeide årsregnskap for dette året og sende til Regnskapsregisteret innen fristen.

Virksomheter som er stiftet 1. juli eller senere, kan velge å utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år. Det er ikke nødvendig å varsle Regnskapsregisteret om dette. Årsregnskapet kan maksimalt være for 18 måneder.

Dere må ikke forveksle stiftelsesdatoen med registreringsdatoen i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.

Du finner stiftelsesdatoen ved å søke i nøkkelopplysninger.