Søk


Velg språkSkal dere sende årsregnskapet for første gang?

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Virksomheter som er stiftet 30. juni eller tidligere, må utarbeide årsregnskap for stiftelsesåret og sende til Regnskapsregisteret innen fristen.