Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hvem har regnskapsplikt?

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Det er organisasjonsformen, størrelsen på virksomheten eller om dere er underlagt tilsyn som avgjør om dere har regnskapsplikt.

Her finner du en oversikt over hvem dette gjelder
 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL)
 • Alle stiftelser
 • Alle statsforetak
 • Alle verdipapirfond
 • Alle partrederi
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • over 5 millioner kroner i salgsinntekt
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er over 5 årsverk
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med over 2 millioner kroner i salgsinntekt
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere og andre virksomheter som er under tilsyn av Finanstilsynet
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt

Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får dere regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må dere komme under grensen to år på rad.

Regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide årsregnskap som minst inneholder resultat, balanse og noter.

Virksomheter som ifølge regnskapsloven er små foretak, har forenklede regnskapsregler og trenger ikke å utarbeide årsberetning.

Regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig.