Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hva skal årsregnskapet inneholde?

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Her finner du en oversikt over hva årsregnskapet skal inneholde.

Næringsoppgaven til Skatteetaten vil ikke bli godkjent som resultatregnskap og balanse.

Årsregnskapet og vedlagte dokumenter blir offentliggjort. Du må derfor ikke legge ved dokumenter som inneholder sensitiv informasjon.

Hvis virksomheten er morselskap i konsern, skal årsregnskapet i tillegg inneholde

  • resultatregnskap for konsernet
  • balanse for konsernet
  • noter til årsregnskapet for konsernet
  • kontantstrømoppstilling for konsernet (gjelder ikke for små foretak)
  • revisjonsberetning for konsernet (hvis konsernet har revisjonsplikt)

Hvis hele konsernet følger reglene for små foretak, trenger dere ikke å utarbeide og sende konsernregnskap. Det finnes også flere unntak fra å utarbeide konsernregnskap. Kontakt regnskapsfører eller revisor hvis du er i tvil.

Du må bruke riktig skjema for årsregnskap, alle vedlagte dokumenter må være tydelig lesbare og du må sende alt samlet.

Du må også legge ved dispensasjon fra Skattedirektoratet hvis

  • årsregnskapet ikke er på norsk
  • unntaket fra å utarbeide eget konsernregnskap er brukt, og morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat