Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Hva skal årsregnskapet inneholde?

Sist oppdatert: 30. januar 2020 .

Her finner du en oversikt over hva årsregnskapet skal inneholde.

Næringsoppgaven til Skatteetaten vil ikke bli godkjent som resultatregnskap og balanse.

Hvis virksomheten er morselskap i konsern, skal årsregnskapet i tillegg inneholde

  • resultatregnskap for konsernet
  • balanse for konsernet
  • noter til regnskapet for konsernet
  • kontantstrømoppstilling for konsernet (gjelder ikke for små foretak)
  • revisjonsberetning for konsernet (hvis konsernet har revisjonsplikt)

Hvis hele konsernet følger reglene om små foretak, trenger dere ikke å utarbeide og sende konsernregnskap. Det finnes også flere unntak fra å utarbeide konsernregnskap. Kontakt regnskapsfører eller revisor hvis du er i tvil.

Du må bruke riktig skjema for årsregnskap, alle vedlagte dokumenter må være tydelig lesbare og du må sende alt samlet.

Du må også legge ved dispensasjon fra Skattedirektoratet hvis

  • årsregnskapet ikke er på norsk
  • unntaket fra å utarbeide eget konsernregnskap er brukt, og morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat