Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Fravalg av revisjon

Sist oppdatert: 14. juni 2021.

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kaller vi fravalg av revisjon.

Du må sende inn årsregnskapet selv om det ikke skal revideres.

Ditt selskap kan velge bort revisjon hvis

 • driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner
 • balansesummen er lavere enn 23 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte er 10 eller mindre

Hvis selskapet ikke vil revidere årsregnskapet før det første årsregnskapet er fastsatt, må aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen være mindre enn 23 millioner kroner.

Du kan ikke velge bort revisjon hvis selskapet

 • driver med apotek- eller advokatvirksomhet
 • er godkjent som entreprenør etter lotteriloven
 • er morselskap i konsern og konsernet i sin helhet har
  • driftsinntekt som er 6 millioner kroner eller mer
  • balansesum på kroner 23 millioner eller mer, eller
  • 10 eller flere ansatte
 • er under tilsyn av Finanstilsynet
 • er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene

Hvis selskapet skal ha revisor, må revisor velges på stiftelsesmøte eller generalforsamling.

Hva gjør jeg hvis selskapet ikke lenger skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Hvis fjorårets årsregnskap ennå ikke er mottatt hos Regnskapsregisteret må du også legge ved protokoll fra ordinær generalforsamling som viser at årsregnskapet er fastsatt. Fravalg av revisjon melder du i Samordnet registermelding.

Frist for å melde fravalg av revisjon

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres. Deretter må du straks sende inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt hos oss få dager etter generalforsamlingens beslutning. Det er først når fravalget er registrert at det blir gjeldende.