Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap

Sist oppdatert: 31. mai 2019 .

Jeg får ikke opp vedtaket i Altinn, hva gjør jeg?

Du må installere siste versjon av Adobe Reader.

Du kan bytte til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome.

Hvem skal skrive under på årsregnskapet og årsberetningen?

I følge loven skal alle styremedlemmer eller deltakere og evt. daglig leder skrive under.

Regnskapsregisteret godkjenner årsregnskapet selv om det ikke er underskrevet fordi signering i Altinn ivaretar underskriftskravet.

Kan jeg slette et allerede innsendt årsregnskap som det er feil i?

Nei, da må du sende inn et nytt årsregnskap.

Jeg kan ikke betale faktura fra Statens innkrevingssentral, hva gjør jeg?

Du kan ta kontakt med Statens innkrevingssentral for å få utsettelse eller nedbetalingsordning.

Jeg er ikke lenger i styret, hva gjør jeg?

Du kan melde at du fratrer en rolle i Samordnet registermelding i Altinn.

 

Hva er noter og hva skal de inneholde?

Noter er utfyllende opplysninger til regnskapet.

I kapittel 7 i regnskapsloven står det hva notene skal inneholde. Du skal minst opplyse om antall ansatte, obligatorisk tjenestepensjon, transaksjoner med nærstående, lån og ytelser til ledende personer og revisorgodtgjørelse. Aksjeselskaper skal i tillegg gi opplysninger om antall aksjer, aksjeeiere og egne aksjer.

Det er ikke mulig å laste opp filvedlegg når jeg skal levere regnskapet, hva kan jeg gjøre?

Du kan bytte til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome.

Hva er små foretak?

Små foretak er blant annet enheter med

  • inntekter under 70 millioner
  • balansesum under 35 millioner
  • antall ansatte under 50 årsverk

Du kan lese mer om dette i regnskapsloven § 1-6.

Jeg har ikke fått godkjent årsregnskapet, hvordan sender jeg alt inn på nytt?

Du kan bruke funksjonen Lag ny kopi i Altinn. Den finner du for aktuelt skjema som ligger under arkiv i innboksen.

Endre opplysninger som er feil i skjema, slett eller legg til nødvendige filvedlegg og send inn på nytt.

Hvis regnskapet er sendt inn fra fagsystem bør ny innsending gjøres direkte fra årsoppgjørsprogrammet.

Kan dere hjelpe meg med skattemeldingen eller næringsoppgaven?

Du må kontakte Skatteetaten hvis du har spørsmål om skattemeldingen eller næringsoppgaven.