Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyrsatsene

Sist oppdatert: 4. januar 2021 .

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 62 348 kroner. Rettsgebyret, som nå er på 1 199 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyret

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter første dag etter innsendingsfristen. Påbegynt uke regnes som hel uke.

Bildet viser størrelsen påforsinkelsesgebyret for hver måned..

Du kan stoppe forsinkelsesgebyret før det har gått 26 uker ved å

  • sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret
  • slette virksomheten i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret
  • begjære virksomheten konkurs til tingretten