Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Gebyrsatsene

Sist oppdatert: 21. juli 2021.

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 62 348 kroner. Rettsgebyret, som nå er på 1 199 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyret

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter første dag etter innsendingsfristen. Påbegynt uke regnes som hel uke.

Bildet viser størrelsen på forsinkelsesgebyret for hver måned.

Du kan stoppe forsinkelsesgebyret før det har gått 26 uker ved å

  • sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret
  • slette virksomheten i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret
  • begjære virksomheten konkurs til tingretten