Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyrsatsene

Sist oppdatert: 8. april 2019 .

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 59 800 kroner. Rettsgebyret, som for tiden er på 1 150 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyret

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter første dag etter innsendingsfristen. Påbegynt uke regnes som hel uke.

Bildet viser hvor mye forsinkelsesgebyret kan komme opp i.

Du kan stoppe forsinkelsesgebyret før det har gått 26 uker ved å

  • sende inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret
  • slette selskapet i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret
  • begjære selskapet konkurs til tingretten