Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Forsinkelsesgebyr

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Hvis dere ikke har sendt komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen, får dere forsinkelsesgebyr.

Det er virksomheten som i første omgang har ansvar for å betale gebyret. Hvis virksomheten ikke betaler, er du som medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt.

Forsinkelsesgebyret kan bli 62 348 kroner.

Dere kan søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, men det er strenge retningslinjer for å få det ettergitt.

Det er Statens Innkrevingssentral som krever inn forsinkelsesgebyret. Alle spørsmål om faktura og betaling må rettes til dem.