Søk


Velg språkSøke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr eller fritak fra solidaransvar

Sist oppdatert: 3. januar 2024.

Det er mulig å søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr eller fritak fra solidaransvar. Solidaransvar innebærer at flere er personlig ansvarlig for samme krav.

Årsaker som kan føre til ettergivelse eller fritak
Årsaker som ikke fører til ettergivelse eller fritak