Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Innsending av årsregnskap for frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 30. januar 2020 .

Noen frivillige organisasjoner må sende årsregnskap.

Foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og har påtatt seg plikt til å rapportere regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret, skal sende årsregnskapet.

Årsregnskapet skal inneholde

  • aktivitetsregnskap
  • balanse
  • noteopplysninger
  • årsberetning

Du sender årsregnskapet på eget skjema i Altinn.

Fristen for å sende regnskapet er

  • 30. september for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.07. – 31.12.
  • 31. mars for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.01. – 30.06.

Foreninger som ikke oppfyller innsendingsplikten, vil bli fulgt opp av Frivillighetsregisteret.