Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Innsending av årsregnskap for frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 4. februar 2019 .

Noen frivillige organisasjoner må sende inn årsregnskap.

Foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har påtatt seg plikt til å rapportere regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret, skal sende inn årsregnskapet.

Årsregnskapet skal inneholde

  • aktivitetsregnskap
  • balanse
  • noteopplysninger
  • årsberetning

Du sender inn årsregnskapet på eget skjema i Altinn.

Fristen for å sende inn regnskapet er

  • 30. september for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.07. – 31.12.
  • 31. mars for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.01. – 30.06.

Foreninger som ikke oppfyller innsendingsplikten, vil bli fulgt opp av Frivillighetsregisteret.