Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap og forsinkelsesgebyr

Sist oppdatert: 12. august 2021.

Jeg får ikke opp vedtaket i Altinn, hva gjør jeg?

Du må installere siste versjon av Adobe Reader.

Du kan bytte til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome.

Hvem skal skrive under på årsregnskapet og årsberetningen?

Ifølge loven skal alle styremedlemmer eller deltakere og evt. daglig leder skrive under.

Regnskapsregisteret godkjenner årsregnskapet selv om det ikke er underskrevet fordi signering i Altinn ivaretar underskriftskravet.

Hva er noter og hva skal de inneholde?

Noter er utfyllende opplysninger til årsregnskapet.

I kapittel 7 i regnskapsloven står det hva notene skal inneholde. Du skal minst opplyse om antall ansatte og lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Aksjeselskaper skal i tillegg gi opplysninger om antall aksjer, aksjeeiere og egne aksjer.

Hva er små foretak?

Små foretak er blant annet virksomheter med

  • inntekter under 70 millioner kroner
  • balansesum under 35 millioner kroner
  • antall ansatte under 50 årsverk

Du kan lese mer om dette i regnskapsloven § 1-6.

Jeg har ikke fått godkjent årsregnskapet, hvordan sender jeg alt inn på nytt?

Du kan bruke funksjonen Lag ny kopi i Altinn. Den finner du for aktuelt skjema under arkiv i innboksen.

Endre opplysninger som er feil i skjema, slett eller legg til nødvendige filvedlegg og send på nytt.

Hvis årsregnskapet er sendt fra fagsystem, bør dere sende på nytt direkte fra årsoppgjørsprogrammet.

Kan dere hjelpe meg med regnskapsføringen?

Nei, du må kontakte en regnskapsfører hvis du trenger hjelp til regnskapsføringen.