Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd

Jegerregisteret har oversikt over hvor mange obligatoriske skudd og skyteprøver som er registrert gjennom appen Min jegerdokumentasjon.

Statistikken er todelt og viser arrangør og jegerstatistikk.

Statistikken er på grunn av koronasituasjonen ikke nødvendigvis representativ for et normalt jaktår. Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur for rifler.

Jaktåret 2020/21 fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. For jaktåret 2021/2022 er det kun krav om at siste del av prøven gjennomføres.