Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Utenlandske jegere

Sist oppdatert: 21. april 2021.

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften.

For å jakte i Norge må du

 • ha tatt jegerprøven i Norge, eller fylle tilsvarende vilkår for jakt i ditt hjemland
 • være registrert i Jegerregisteret
 • betale jegeravgift
 • være fylt 16 år, eller 18 år dersom du skal jakte storvilt
 • ta skyteprøven dersom du jakter storvilt med rifle, eller dokumentere tilsvarende jakt i ditt hjemland. Dette må du ha med under jakt.
 • ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver

Spørsmål om registrering og jegernummer

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg ikke bor i Norge?

Hvis du er utenlandsk jeger som ikke bor i Norge, må du sende oss

 • dokumentasjon på at du fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i ditt hjemland
 • fødselsdato
 • postadresse

Send opplysningene på e-post til jegerregisteret@brreg.no

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg bor i Norge?

Utenlandske jegere som bor i Norge må bestå jegerprøven i Norge, eller sende oss dokumentasjon på

 • gjennomført jegerutdanning i et annet land, som minimum tilsvarer den norske jegerprøven

Oppgi også

 • fødselsnummer eller D-nummer
 • postadresse

Send opplysningene til

Jegerregisteret
Postboks 905
NO-8910 Brønnøysund
Norway

Hvordan får jeg tildelt jegernummer?

Du får tildelt jegernummer ved registrering i Jegerregisteret. Dersom du har mistet dette ta kontakt med Jegerregisteret.

Jeg skal delta på lisensjakt (skademotivert felling), hva må jeg gjøre?

For å jakte som lisensjeger må du:

 • ha fylt 18 år
 • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår
 • registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret
 • overholde rapporteringsplikten
 • ha med personlig lisens under felling eller fellingsforsøk
 • ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling eller fellingsforsøk (hvis du jakter med rifle)

Registreringen som lisensjeger skjer for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at du må gjenta registreringen ved nytt jaktår, eller hvis du ønsker å jakte på flere rovviltarter. Registreringen er gratis.

Når blir jeg slettet fra Jegerregisteret?

Hvis du ikke har betalt jegeravgiften minst ett av de fem siste årene, vil du bli slettet fra Jegerregisteret. Ønsker du å jakte igjen, må du sende dokumentasjon på nytt.

Spørsmål om jegeravgift og betaling

Hvordan kan jeg dokumentere betalt jegeravgift?

Du kan dokumentere betalt jegeravgift ved å logge inn på Min jegerside. Du kan ta bilde av digitalt jegeravgiftskort med mobiltelefonen, eller laste det ned som pdf. Du kan også skrive det ut og ta det med på jakt.

Hvor lenge varer en betalt jegeravgift?

Jegeravgiften betales for et jaktår av gangen, og varer fra 1.april til 31.mars.

Hva koster det?
Jegeravgift og priser for inneværende jaktår*NOK
Jegeravgift – alt vilt460
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villrein360
Tilleggsavgift for elg, hjort og villrein100
*I tillegg kommer priser for jaktkort eller leie av jaktterreng som bestemmes av den enkelte grunneier.
Når kan jeg betale jegeravgift for nytt jaktår?

Alle jegere som har betalt jegeravgiften forrige år vil motta informasjon om betaling av jegeravgiften innen jaktsesongen starter 1. april.

Andre jegerrelaterte spørsmål

Kontakt Jegerregisteret

Ønsker du å ta kontakt eller sende en e-post til oss?

Oppgi alltid ditt jegernummer, navn og adresse når du tar kontakt med Jegerregisteret.

E-post: jegerregisteret@brreg.no
Telefon: +47 75 00 79 99

Åpningstid: 09 – 12

Postadresse:
Jegerregisteret
Postboks 905
NO-8910 Brønnøysund
Norway