Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Lisensfelling

Sist oppdatert: 21. april 2021.

Du må registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta på lisensfelling.

For å jakte som lisensjeger må du

  • være fylt 18 år
  • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår
  • ha overholdt rapporteringsplikten
  • ha med personlig lisens under felling/fellingsforsøk
  • ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling, hvis du jakter med rifle

Betaler du jegeravgiften på vår nettside, kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via bank eller nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger.

Registreringen som lisensjeger skjer for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at du må gjenta registreringen ved nytt jaktår, eller hvis du ønsker å jakte på flere rovviltarter. Registreringen er gratis.